Pátrání po dosud neobjevených rostlinách v Botanické zahradě

Člověk by řekl, že na naší planetě už toho není moc, co bychom neobjevili. Přesto se odhaduje, že na Zemi roste zhruba padesát tisíc rostlin, které zůstávají nejen nepojmenované, ale hlavně neobjevené. Právě pátrání po nových druzích flóry patří k vědeckým činnostem, kterými se zabývá Botanická zahrada v Praze. Dělat to může mimo jiné i díky spolupráci se silnými partnery. Mezi nimi je například společnost Hyundai.

Vědci odhadují, že na Zemi roste více než 350 000 rostlin. Více než sedminu z toho ale ještě nepopsali. I na jejich objevení se podílejí botanici z Prahy. Zdejší odborníci odjíždějí na botanické expedice pravidelně. Míří především do tropických pásem, kde je pravděpodobnost, že na nové druhy rostlin skutečně narazí, mnohem vyšší.

V minulosti už se právě zdejší vědci podíleli na popisu zhruba deseti nových druhů. Ty byly ze skupin orchidejí, zázvorů a áronovitých rostlin. Většina z nich pochází z hor na jihu Vietnamu. V terénu pak botanici vyhledávají ohrožené nebo téměř vyhynulé druhy a zajišťují zachování jejich genofondu.

Vzdělávací centrum v Botanické zahradě

Je primárně určeno pro školy a volnočasové skupiny. Nicméně úplně uzavřeno není ani široké veřejnosti. Ta sem může zamířit za komentovanými prohlídkami expozic nebo workshopy a dalšími příležitostmi.

Funguje mimojiné díky partnerům, které Botanické zahradě pomáhají podobné projekty financovat. Díky nim mohou také vznikat nové expozice, pořádají se expedice.

Mezi stěžejní partnery patří i Hyundai Motor Czech. Díky její podpoře Botanická zahrada mohla školám i veřejnosti otevřít svoji laboratoř nebo uspořádat online odborné přednášky, které byly pro účastníky zdarma.

Vybavení ve vzdělávacím centru je na vysoké úrovni. A školáky umí strhnout k nasávání nových informací. Při výuce třeba umí kombinovat různá prostředí. Žáci tak nemají pocit pouhého nudného sezení v lavicích, ale dostanou se do přímého kontaktu s flórou, kterou tak snáz poznávají blíže. A nově nabyté zkušenosti pak mohou konfrontovat s realitou. K tomu všemu pomáhá například práce s binokulární lupou se zvětšením 20 - 80x na zdejším profesionálním mikroskopu. Další pak dokáže díky jednomu páru okulárů a čtyřem objektivům zvětšení 40x - 1000x. A to většinu žáků nadchne.

Další technickou vychytávkou je mikroskop propojený se kamerou a dataprojektorem, který ovládají lektoři. Využít se během pokusů dají také čidla pro měření koncentrace O2, CO2 nebo pH a teploty. Školáci si tak zkoušejí práci badatelů na vlastní kůži.

Tagy: