BYZNYS: Vodík, jako vyhledávaná alternativní investice! Je ale potřeba orientovat se na ten zelený

Že je svět investic neuvěřitelný rozsáhlý, to dokazuje další díl pořadu Byznys. Ten se zabývá alternativními investicemi , kde jsme mimo jiné vyzpovídali Marka Nislera. Ten je obchodní manažer pro privátní a institucionální klientelu společnosti Amundi a rozhovoru nám popsal mimo jiné výhody investování do společností, které se zabývají vodíkem.

Při zaznění slova „investice“ si většina lidí představí typicky akcie nebo dluhopisy. Poslední dobou ale roste obliba alternativních investic. Záběr takových aktiv je velmi široký – od fyzického umění po tematické investice do vodíku.

„Za alternativní investici lze v podstatě považovat vše mimo standardních aktiv jako jsou veřejně obchodované akcie, dluhopisy a hotovost. Portfolio se klasicky staví z akcií, protože mají nejvyšší potenciál výnosu, a z dluhopisů, které mají tendenci akcie doplňovat v jejich slabších letech. Někdy se vzájemně doplňují více, někdy méně. Jenže loňský rok nepřál ani jednomu z těchto aktiv, proto vzrostla obliba alternativních investic,“ vysvětlil v pořadu Byznys Marek Nisler, obchodní manažer pro privátní a institucionální klientelu společnosti Amundi.

BYZNYS: Zhlédněte to nejzajímavější na téma alternativních investic

Ten zmínil v epizodě i konkrétní příklady alternativních investic. „Můžeme mezi ně zařadit například nemovitosti nebo třeba ‚private equity‘, což jsou akcie, které nejsou veřejně obchodovány a nabízí mnohem nižší pořizovací ceny oproti těm veřejně obchodovaným. Tento typ investic je velice oblíbeným, ale není pro každého. Startovní investice začíná v milionech dolarů, typickým investorem jsou proto penzijní fondy, pojišťovny nebo dolaroví milionáři,“ zmínil Nisler.

Tematické investice jako nový trend

Alternativní přístup k investování ale může investor zvolit i na tradičních trzích. A to prostřednictvím fenoménu tematických investic. U nich člověk spíše než jedinou firmu hledá celý investiční sektor, ve který by mohl dlouhodobě věřit. Mezi tematické investice se tak řadí investice do odvětví, které se zabývají například stárnutím populace, vodou nebo vodíkem.

„Velice populární jsou obecně technologie, protože s nimi máme každodenní zkušenost. Když k tomu přidáme ještě tempo, jakým se vývoj technologií ubírá kupředu, tak patří tento typ investic tematicky na svůj vrchol,“ domnívá se obchodní manažer Amundi.

Kompletní rozhovor s Markem Nislerem ze společnosti Amundi:

„Když kdysi vzniklo rádio, tak aby dosáhlo hranice 50 milionů uživatelů, tak k tomu bylo zapotřebí 38 let. Naopak když před několika lety vyšla hra Pokémon, tak stejný počet uživatelů si získala za pouhých 19 dní. Tempo inovací se neustále zrychluje. Kdo dnes totiž neinovuje, ztrácí konkurenční výhodu a tím i dlouhodobý růst firmy,“ doplnil specialista.

Vodík jako ropa budoucnosti?

Stále oblíbenější tematickou investicí je zmíněný vodík. Přestože sebelepší investice má také svoje úskalí. „Fosilní paliva, která mají negativní dopad na životní prostředí a vysokou emisní stopu, před sebou nemají pravděpodobně moc světlou budoucnost. Naopak dnes, v prostředí, kdy mnoho zemí po celém světě hledá čistší cestu, se pozornost ubírá právě k vodíku,“ sdělil Nisler.

Mezi hlavní výhody vodíku patří fakt, že jeho emisní stopou je voda, respektive vodní pára. Emisní stopa je proto nulová. „Je ale potřeba orientovat se na zelený vodík, to je ten, který vyrobíte šetrnou cestou, bez užití fosilních paliv. Například za pomoci větrných nebo solárních elektráren. Využitelnost ale v současnosti není vhodná na kompletně všechny obory podnikání. Mohou za to především vysoké náklady na pořízení,“ pronesl investiční expert.

„Využití si ale vodík může najít v nákladní dopravě nebo i v letecké a lodní. Minulý rok jsme i v Česku mohli vidět vodíkové autobusy, které jezdily veřejně. A to je jeden takový zkušební projekt. Podle plánu ministerstva by se do roku 2025 měla v Česku rozšířit sít vodíkových stanic až na 15, a po dalších 5 letech by ten počet měl být už na 80,“ dodal obchodní manažer pro privátní a institucionální klientelu společnosti Amundi.

Udržitelnost v investování i podnikání

Trendem ve světě investic, a to hlavně u mladších ročníků, je udržitelné investování, které bere vedle profitu ohled také na životní prostředí a na morální zásady firmy. S tím souvisí pojem ESG. Co znamená?

„ESG je především styl řízení rizika. Samotné označení je ‚E‘ pro Enviromental, jako životní prostředí, ‚S‘ jako Social, kde se hledí například na zacházení se zaměstnanci, a ‚G‘ jako governance, kde se kontroluje například korupce ve firmě,“ charekterizoval Nisler.

„ESG tedy měří, jak si která firma v těchto ohledech dlouhodobě vede a kam se ubírá. Dnes slyšíte ESG investování a mnoho lidí si představí ‚zelené investice‘. ESG investice mají i svoje známky, respektive ohodnocení. To znamená, že kdo má například známku ‚A‘, je v tomto směru, skrz všechny váhy, velice dobře hodnocen a z dlouhodobého pohledu je firma nastavena udržitelným stylem“ pokračoval finanční specialista.

„Naopak existují firmy, které ESG hodnocení mají například ‚G‘, to je nejhorší známka, takže firma někde zaostává, třeba v kontextu postoje k životnímu prostředí. Širší veřejnost tak v kontextu ESG paradoxně vnímá pouze jen to ‚E‘, tedy pohled na životní prostředí. Doopravdy ale ESG slouží k měření rizika dané firmy,“ doplnil.

„Protože kdo by dnes chtěl investovat neudržitelně? Víme, že se má investovat dlouhodobě, ale investovat dlouhodobě neudržitelně? To nedává moc smysl, proto využiji ESG, abych ve svém portfoliu měl firmy, které jsou dlouhodobě udržitelné. Obliba i zde velice roste, už jen díky tomu, že mladší generace projevují mnohem větší zájem o to vědět, do čeho investují a nechtějí se třeba podílet na růstu firmy, kde existují opakovaná korupce nebo nerovné podmínky pro zaměstnance,“ uzavřel obchodní manažer pro privátní a institucionální klientelu společnosti Amundi.

Tagy: