Vydejte se Posázavskou stezkou pěšky, vlakem nebo na kole

Posázavská stezka vede romantickou krajinou v údolí řeky Sázavy. Trasa je určena pro pěší a zdatné cyklisty. Vydat se můžete po červeně značené turistické stezce nebo zelené. Terén je převážně rovinatý, občas ho střídá stoupání či klesání a také schody.

Posázaví a rezervace Medník

Rezervací Medník vede okružní naučná stezka, částečně souběžná s dalšími dvěma trasami. Všechny lemují břehy Sázavy. Dvě jsou značeny zeleně a další, která vede přes Medník do Třebsína a Kamenného přívozu,  červeně. Na stezku se můžete vydat z Pikovic nebo naopak z Kamenného přívozu. Případně zvolit jednu trasu pěšky a při zpáteční se svézt Posázavským pacifikem po staré, slavné železnici.

Posázavským pacifikem

Do Pikovic a Petrova se lze dopravit autem, autobusem či vlakem z Prahy. V Petrově má zastávku Posázavský pacifik, který vyjíždí z pražského Braníka. Autobusem se do Pikovic a Petrova dostanete ze Smíchovského nádraží přes Zbraslav, Měchenice, Davli a Štěchovice. Cesta vlakem v obou směrech nabízí nádherné výhledy na okolní krajinu i na údolí řeky Sázavy.

Trasa podél řeky

Na pěší výlet romantickou krajinou, údolím řeky Sázavy, se můžete vydat od mostu v Pikovicích. Výchozím bodem je parkoviště, od kterého vede cesta kolem výběhů s poníky a pokračuje v místě, kde začíná chatová oblast. Červeně značená trasa vede po lesní cestě směrem na Třebsín u obce Krňany a pokračovat po ní můžete až k Žampachu u Kamenného Přívozu. Tato trasa je dlouhá celkem 11 kilometrů.

Naučná stezka

Na trase je několik zastavení s naučnými tabulemi, s vyobrazením chráněných druhů rostlin a živočichů, obývajících tuto lokalitu. V okolních tůňkách žije a rozmnožuje se například mlok skvrnitý, který patří mezi ohrožené druhy.

Národní přírodní památka Medník

Cesta pod vrcholem Medník prochází údolím s nádhernými přírodními scenériemi. Potůčky pramenící na svazích vytvářejí malá údolí. Jedním z nich je Údolí Jezevčin, kde se vyskují specifické druhy rostlin a živočichů.

Suťové lesy pod Medníkem

Zajímavostí této lokality jsou svahy pokryté kamennou sutí, která vytváří zvláštní mikroklima se stálou teplotou a vlhkostí. Toto prostředí svědčí některým druhům rostlin. Na sutích se daří listnatým stromům, jako jsou javor, jasan, jilm, lípa či buk a také mechům a kapradinám.

Skalnaté útvary

Nádherný pohled je na skaliska na protějším břehu řeky Sázavy, kde se tyčí většinou v těžce přístupném terénu trampské chaty. Na trase je několik vyhlídek, které nabízí úchvatný pohled na neobvyklé skalní útvary. Jedním z nich je Pikovická jehla.

Kamenné schody k vyhlídce

Na trase je nutné překonat i několikery schody. Po kamenných schodech vystoupáme k vyhlídce se zábradlím a romantickým výhledem na řeku a krajinu na protějším břehu, kde se můžete kochat pohledem z Raisovy nebo Klimentovy vyhlídky.

Doprava, ubytování a strava

Posázaví je místem trampů, turistů i vodáků. A stejně tak Pikovice, kde nechybí vodácké tábořiště, parkoviště, prodejna, kiosek, restaurace a cukrárna. Je zde i několik ubytovací zařízení, dětské hřiště nebo tenisové kurty. Na dosah je i autobusová a vlaková zastávka.

Tagy:
rostliny údolí výlety po Česku Sázava Tichý oceán Posázavský pacifik Posázaví Petrov schodiště vyhlídka Medník Pikovice turistická stezka Třebsín