Přípravy 6. KONFERENCE NAŠE PŘÍRODA pokračují dál

Přípravy 6. KONFERENCE NAŠE PŘÍRODA pokračují dál

Ačkoliv se tentokrát nemůžete potkat osobně - o kvalitní program nepřijdete. Za současné situace bude konference probíhat formou živého streamu z profesionálního studia BEA centrum v Olomouci, a to v původním termínu 24. listopadu 2020. Akce proběhne za podpory Olomouckého kraje a generálního partnera – společnosti NET4GAS.

Ve spolupráci s Ing. Janem Moravcem z Českého svazu ochránců přírody byl vytvořen pestrý program, který určitě zaujme nejen odborníky, ale i širokou veřejnost. Pozvání přijal například prof. RNDr. Karel Prach, CSc., který bude povídat o tom, proč obnovovat travní porosty a co obnovu limituje. Od Ing. Michala Knappa, Ph.D., a Mgr. Tomáše Kadlece, Ph.D., se dozvíte, jak z orné půdy vytvořit biotop vhodný pro život vzácného hmyzu. O zatravnění I. zóny v CHKO Moravský kras vám řekne Ing. Marie Kotyzová. Ing. Ivana Mariánková a Mgr. Roman Barták představí 3x projekt LIFE – obnova pastvin nejen na jižní Moravě. Dozvíte se také o významu a podpoře diverzity žahadlových blanokřídlých ve městech od Mgr. Michala Perlíka. Nebude chybět ani péče o trávníky ve městě, o tom jak probíhá v Jihlavě, pohovoří Ing. Katarína Ruschková. Otázce proč a jak využívat poloparazitické rostliny v ekologické obnově travinných ekosystémů se bude věnovat doc. RNDr. Jakub Těšitel, Ph.D., a bude to nejen o kokrhelech a třtině. A to není vše!

Více informací o programové náplni naleznete na www.konferencepriroda.cz.