Neznámá osoba vylepila před vchodem do Právnické fakulty Univerzity Karlovy obrázek, na kterém je žlutý vykřičník s nápisem „kultura znásilnění“.
Zdroj: Rézina Koudelková/CNN Prima NEWS