PŘEHLEDNĚ: Příspěvek na bydlení má nová pravidla. Kdo na něj má nárok a jak na zažádání?

Zlozvyky domácnost 3

TK po jednání vlády (21. 9. 2022)

Vláda ve středu rozšířila možnost pro lidi, kteří si chtějí žádat o dávky na bydlení. Navýšila totiž hranici takzvaných normativních nákladů, tedy průměrných celkových nákladů na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti, na jejichž základě si mohou lidé o příspěvek zažádat. Důvodem zvýšení o 2 000 až 4 500 korun jsou především zdražující se energie.

  • Co je to příspěvek na bydlení? – Dávka, která přispívá osobě/rodině při úhradě nákladů souvisejících s bydlením. Žádost se podává na dobu neurčitou. Rodina pak každé čtvrtletí dokládá náklady na bydlení a příjmy za předcházející kalendářní čtvrtletí.

  • Kdo má na příspěvek nárok? – Mohou ho získat lidé, kterým na úhradu přiměřeného bydlení nestačí v Praze 35 procent příjmu a jinde 30 procent. Dávka pak odpovídá rozdílu mezi skutečnými výdaji – ale nejvýš do normativů – a právě 30 či 35 procenty příjmu.
  • Jaký je strop pro příspěvek? – Normativní náklady neboli strop pro výpočet dávek v nájmu se teď pohybují podle počtu členů domácnosti a velikosti bydliště od 6 746 korun pro samotného člověka v malém městě do 22 495 korun pro domácnost se čtyřmi a více členy v Praze. Ve vlastním či družstevním bydlení činí částka 6 232 až 14 368 korun podle počtu členů domácnosti, velikost bydliště nehraje roli.
  • Jak se příspěvek zvedne? – Podle nařízení se samotným lidem a dvojicím v nájmu kvůli růstu cen energií od října do konce roku o 4 500 korun, ve vlastním a družstevním bytě pak o 2 500 korun. Tříčlenným a početnějším domácnostem se strop v nájmu posune o 2 500 korun nahoru, ve vlastním a družstevním bytě o 2 000 korun. Pro samotného člověka v nájmu v malém městě se tak celkový normativ zvedá zhruba o 68 procent, v Praze o 44 procent. Nejméně by se upravil početným rodinám v hlavním městě v nájmu, a to o 11 procent. Činit má téměř 25 000 korun.

Nájemník versus majitel

  • Musím být majitelem? – Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník bytu, osoba, která byt užívá na základě služebnosti (věcného břemena) nebo nájemce a podnájemce bytu, pro období roku 2022 rovněž vlastník stavby pro individuální či rodinnou rekreaci.
  • Co když mám více bytů nebo se přestěhuji? – Každá osoba může být v daném měsíci posuzována pouze k jednomu bytu. Změní-li osoba v průběhu kalendářního měsíce bydliště (přestěhuje se), přihlíží se k této změně pro účely příspěvku na bydlení až od následujícího kalendářního měsíce.
  • Co se započítává do nákladů na bydlení? – Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné celkové náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Zahrnují nájemné, u vlastníků (družstevníků) pak tzv. srovnatelné náklady a ceny služeb a energií. Jsou propočítány na průměrnou spotřebu služeb a energií a přiměřenou velikosti bytů pro daný počet osob v nich trvale bydlících.
  • Jak o příspěvek požádat? – Příspěvek je možné kromě klasického formukáře vyplnit elektronicky z domova. Žádost lze zaslat prostřednictvím IDENTITY OBČANA. Vyberte si hned z několika nástrojů jako je Bankovní identita, eObčanka, NIA ID nebo třeba mobilní klíč eGovernmentu.

Tagy:
Marian Jurečka rodina energie bydlení Petr Fiala Praha Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky příspěvek na bydlení