PŘEHLEDNĚ: Vláda omezila pohyb, maloobchod i služby. Jaké jsou výjimky?

Kvůli nepříznivému vývoji pandemie vláda přistoupila na přísnější opatření proti šíření koronaviru. Od čtvrtka 22. října od 6:00 hodin mají Češi nařízené omezení pohybu, mohou pouze do práce, na nákup, za rodinou a k lékaři. Vláda také nařídila uzavření maloobchodů a služeb. Přinášíme vám přehled toho, co je nově zakázané či omezené, včetně veškerých výjimek.

Omezení pohybu

Češi mají nařízené omezení volného pohybu na území České republiky, smí pouze do práce, na nákup, za rodinou a k lékaři. Lidé by měli pracovat z domova, pokud to jde.

Výjimky:

 • cesty do zaměstnání, k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele
 • nezbytné cesty za rodinou nebo za blízkými
 • cesty nezbytně nutné k obstarávání základních životních potřeb (například nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb lidí příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu
 • cesty nezbytně nutné k zajištění potřeb a služeb pro jinou osobu (například dobrovolnictví, sousedská výpomoc)
 • cesty do zdravotnických zařízení, zařízení sociálních služeb, cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí a veterinární péče, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých
 • výkon povolání nebo činnost sloužící k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče
 • cesty za účelem pobytu v přírodě nebo parcích, pobytu tam a cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich
 • cesty za účelem vycestování z České republiky
 • návštěvy hřbitova a cesty zpět do místa svého bydliště

Veřejně přístupná místa

Na veřejně přístupných místech mohou pobývat nejvýše dva lidé. Jsou povolené cesty do přírody nebo pobyt na chatách a chalupách, ovšem nejvýše do počtu dvou lidí. Vycházky ministr Prymula dokonce doporučil. Lidé by měli zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.

Výjimky omezení počtu dvou lidí:

 • členové domácnosti
 • zaměstnanci vykonávající práci pro stejného zaměstnavatele
 • osoby společně vykonávající podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost
 • osoby, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a tuto činnost je nezbytné konat ve vyšším počtu osob
 • děti, žáci a studenti při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních

Nošení roušek

Do odvolání platí povinnost nosit roušky i venku na území obcí, pokud je člověk blíže než dva metry k jinému (s výjimkou lidí z jedné domácnosti). Povinné jsou roušky i v autě, pokud v něm člověk nejede sám nebo se členy domácnosti. Nadále platí povinnost zakrývání nosu a úst ve vnitřních prostorách budov, v prostředcích veřejné dopravy i na zastávkách.

Svatby a pohřby

Účast na svatbách a pohřbech je možná v počtu nanejvýš deseti osob.

Obchody a služby

Od čtvrtka 21. října od 6 hodin vláda nařídila uzavření maloobchodů a služeb. Velkoobchod bude bez omezení. Ve velkých nákupních centrech budou otevřeny pouze potraviny, drogerie, lékárny a podobně.

Výjimky:

 • prodejny potravin
 • prodejny pohonných hmot a paliv, myčky automobilů
 • prodejny hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží
 • lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků
 • prodejny malých domácích zvířat, prodejny krmiva a dalších potřeb pro zvířata
 • prodejny brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží
 • prodejny novin a časopisů, prodejny tabákových výrobků
 • prádelny a čistírny
 • provozovny servisu a oprav silničních vozidel, provozovny poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích a prodejny náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím
 • provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany
 • prodejny zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby, květinářství
 • pokladny prodeje jízdenek
 • provozovny pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví
 • prodejny textilního materiálu a textilní galanterie
 • provozovny servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti
 • provozovny realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 • zámečnictví a provozovny servisu dalších výrobků pro domácnost, prodejny domácích potřeb a železářství
 • provozovny oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost
 • provozovny pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren
 • provozovny sběru a výkupu surovin a kompostáren

Stravovací služby

Vláda zakázala přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (například restaurace, hospody a bary). Pokud je provozovna umístěná v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m², prodej je také zakázán. Platí také zákaz pití alkoholu na veřejně přístupných místech. Povoleny jsou však provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou mezi 6. a 20. hodinou.

Výjimkou jsou provozovny, které neslouží pro veřejnost:

 • zaměstnanecké stravování
 • stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb
 • vězeňská zařízení
 • provozovny v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 6. a 20. hodinou

Ubytovací služby

Poskytování ubytovacích služeb je zakázáno.

Výjimky pro jejich poskytování:

 • lidem za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti
 • osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona
 • cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky
 • lidem, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa
 • osobám, jejichž ubytování bylo sjednáno státem, územním samosprávným celkem nebo jimi zřízenými nebo založenými subjekty za účelem uvolnění kapacit poskytovatelů zdravotních služeb nebo poskytovatelů sociálních služeb nebo pro zajištění ubytování osob bez domova
 • osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností středečního usnesení vlády

Státní správa

Vláda také omezila přímý kontakt veřejnosti se státní správou na pět hodin dvakrát v týdnu. Na tiskové konferenci ministr Prymula upřesnil, že by se neměly tvořit fronty a lidé by se měli objednávat předem. „Všude tam, kde je to možné, nařizujeme, aby úředníci přešli na systém home office,“ uvedl ministr zdravotnictví. Vláda také vyzvala ostatní zaměstnavatele k podpoře práce z domova, omezení prací, které nejsou nezbytné, a omezení kontaktu se zákazníky.

Školy

Od středy 14. října do neděle 1. listopadu jsou pro prezenční výuku uzavřené všechny školy s výjimkou mateřských. Žáci a učitelé přešli na distanční výuku. Zakázané jsou také vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě.

Dále jsou zakázány:

 • koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení, včetně cirkusů a varieté, poutě a podobné tradičních akce, veletrhy, kongresy
 • společný zpěv více než pěti osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, s výjimkou mateřských škol
 • provoz heren a kasin (v hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubech a diskotékách je zákaz přítomnosti veřejnosti)
 • provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (například tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách
 • provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb
 • návštěvy a prohlídky zoologických zahrad, botanických zahrad, muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií
 • provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním, jako jsou zejména zájmové, výchovné, rekreační nebo vzdělávací činnosti včetně přípravy na vyučování

Podrobné usnesení vlády o omezeni pohybu najdete zde. Usnesení o omezení provozu maloobchodů a služeb včetně výjimek najdete zde.

Tagy: