Vzduchem a hlavou dolů: Přeprava nosorožců dvourohých jako artistické číslo

Záchrana ohrožených druhů může mít různé podoby. Například v Namibii jsou nosorožci dvourozí na hůře dostupná místa přepravováni helikoptérou vzhůru nohama. Ochránci se dosud obávali zdravotních následků takového převozu. Nová studie však veškeré obavy překvapivě vyvrací.

Na území Namibie žije téměř třetina veškeré populace afrických nosorožců dvourohých. Většinou jsou převáženi nákladními vozidly, ale před deseti lety začali ochránci v místech, kam nevedou cesty, využívat přepravu helikoptérami – let trvá zhruba půl hodiny. V takovém případě jsou nosorožci převáženi na boku nebo zavěšeni za nohy. Druhému způsobu přepravy dávají ochránci přednost – je levnější a rychlejší. Dosud však nebylo známo, zda zavěšení nezanechává u nosorožců trvalé následky. Namibijské úřady proto výzkumníky požádaly o vypracování studie. A ta přinesla překvapivé výsledky.

Nejen bezpečný přesun

Výzkumníci pozorovali biomarkery u nosorožců převážených vzhůru nohama i na boku a zjistili, že při poloze vzhůru nohama mají vyšší hodnoty kyslíku v krvi a lépe se jim dýchá. Vedoucí výzkumu Robin Radcliffe uvádí, že je to díky protažené páteři, která uvolňuje dýchací cesty. Kromě toho vědci zjistili, že u nosorožců převážených na boku dochází k zadržování vzduchu, který nepředává kyslík dále do těla. Rozdíl mezi oběma způsoby byl sice malý, ale vzhledem k tomu, že pro přepravu je nutné nosorožce uspat, jde o významný pondět k welfaru převážených zvířat.

Přesun nosorožců přispívá k udržení diverzity jejich genetického fondu. Kvůli ohraničení rezervací, ve kterých žijí z obav před pytláky, se totiž nemohou svobodně pohybovat tak, jak je pro ně přirozené. Naprostá většina nosorožců je převážena po silnicích, ale to se do budoucna může změnit. Ještě v šedesátých letech minulého století žilo ve volné přírodě na sto tisíc nosorožců dvourohých. V devadesátých letech to bylo již jen něco málo přes dva tisíce jedinců. Dnes je jejich populace zhruba dvojnásobná.

Tagy: