Zvířecí roztomilouši, kteří se stali symboly Velikonoc

Začátek jara je nesporně spojen s příchodem nových životů. Nejen, že začíná vše kvést a rodí se nové zvířecí mláďata, ale slaví se ten největší z křesťanských svátků – Velikonoce. Název Velikonoce pochází z „velké noci“ ze soboty na neděli, kdy došlo ke zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Pro nás je však důležité, že tyto svátky jsou spjaty se symboly zvířat. Hlavně s mláďaty. Proč? Nejspíš kvůli symbolu života, čistoty a nevinnosti. Pojďme si říct proč právě beránci, kuřata a zajíčci jsou velikonočními hrdiny.

Velikonoční beránek

Na začátku je nutné říct, že beránek prostupuje Křesťanstvím, Judaismem i Islámem. Jeho symbolika vychází ze Starého zákona a příběhu o Abrahámovi a synu Izákovi. Abraháma Bůh zkoušel a nakázal mu obětovat svého syna, on by svůj úkol splnil a také proto nakonec Bůh povolil, aby vyměnil Izáka za beránka. Podobně se příběh odehrál i v Islámu, jen jsou hlavními hrdiny Ibrahím a jeho syn Išmael. Beránek je nejčastějším obětním zvířetem, protože rituály pochází z dob, kdy se lidé živili především pastevectvím. Velikonoce tedy v křesťanství oslavují vzkříšení Ježíše Krista, Judaismus slaví pesach - svátek kvašených chlebů. Připomíná osvobození židovského národa z tyranie a probuzení půdy i země. Za dob Jeruzaléma rodiny musely přinést do Chrámu beránka nebo kůzle a večer ho sníst. Dnes už od obětování opustili a pouze příslušníci nejstarší židovské skupiny na Blízkém Východě, beránka stále obětují. Stejně tak muslimové. Během svátku bajram (obětují berany, ovce, kozy, krávy, …) a maso dělí na 3 části – rodina, přátelé a chudí. Tato tradice se však mění v jatka.

Víme, že ne všechno, co se dělá dlouho, je správné a některé tradice přímo překypují krutostí. Od prolévání krve se odklonili i na azylových farmách kde zvířata zachraňují. Druhou šanci tady dostávají jehňata, kůzlata, slepice, krávy, prasata a mnoho dalších. Podívejte, jak si to užívají například na záchranné farmě Mino Vallay ve Španělsku. Jsou roztomilí, že? A proto si stejně jako my upečte beránka z těsta. Tady naleznete pár receptů.

Velikonoční zajíček

Zajíc je považován za symbol Velikonoc právě díky zmrtvýchvstání. Zajíc totiž nemá oční víčka a tak se dlouho věřilo, že nikdy nespí a představuje tak věčný život.Tradice, že zajíček přináší vajíčka k nám dorazila ve 20. století z Německa a nejspíš má spojitost s tím, že na jaře se zajíci dostávají do blízkosti lidských obydlí, protože mají hlad. Dříve se také „honil velikonoční zajíc,“ což představovalo hledání vajíček, schovaných v zahradě.

V Bibli je zajíc symbolem pro chudé, skromné a pokorné. Bývá zobrazován bílý u nohou Panny Marie (vítězství čistoty nad tělesným pokušením). Často jsou to právě králíci, kteří doplácí na roztomilost velikonočních obrázků. Děti tlačí na rodiče, aby jim ho pořídili, a neuvědomují si, že je to stejný závazek jako pes či kočka, více ZDE.

Velikonoční kuřátko/vajíčko

Kuřátka sice nejsou typickým symbolem Velikonoc, jsou jimi spíš vajíčka. Kuře je ale obecně bráno jako symbol příchodu jara. Vejce k Velikonocům patří díky tomu, že je symbolem plodnosti a života.

Kdy budou Velikonoce v roce 2022, zjistíte zde.

Tagy: