Politici ani odborníci se neshodují, jestli se mají uvolňovat opatření, aby došlo k promoření populace koronavirem.

Politici ani odborníci se neshodují, jestli se mají uvolňovat opatření, aby došlo k promoření populace koronavirem.