První pomoc pro psy II. - Zjištění zdravotního stavu

V minulém článku o Obecných zásadách poskytování první pomoci jsme si řekli jak postupovat v případě, že pes potřebuje poskytnout první pomoc. 

V minulém článku o Obecných zásadách poskytování první pomoci jsme si řekli jak postupovat v případě, že pes potřebuje poskytnout první pomoc.

Abychom psu mohli správně poskytnout první pomoc, musíme vyhodnotit, v jakém stavu se nachází, aby mu mohla být poskytnuta adekvátní pomoc.

Pokud pes leží bezvládně na zemi, je nutné zjistit následující: 

  • známky vědomí – oslovením psa, poplácáním, štípnutím do pysku, ucha zjistíme, zda je pes při vědomí anebo bezvědomí. Pokud žádným způsobem nereaguje (nepohne hlavou, packou, neotevře oko na způsobené podněty) je pes v bezvědomí. 

Pokud je pes v bezvědomí, je nutný okamžitý transport k veterinárnímu lékaři. Pokud pes jeví známky vědomí, ale není schopen chůze a pohybu, stav je velice vážný a též psa neprodleně převážíme k veterináři.

  • vitální funkce – pokud je pes v bezvědomí, zjišťujeme, zda jsou zachované životní funkce- zda pes dýchá anebo nedýchá. Tím pádem zda je, nebo není zachovaná srdeční činnost. Dech ověříme přiložením ucha k čenichu psa – slyšíme a cítíme vydechovaný vzduch a zároveň ruku pokládáme na hrudní koš, abychom cítili pohyby hrudního koše při nádechu a výdechu.

Pokud pes dýchá a je v bezvědomí, je na místě neprodlený převoz k veterinárnímu lékaři. V případě, že pes nedýchá, jedná se o zástavu srdeční činnosti a je nutné zahájit resuscitaci (dozvíte se v dalším článku).

  • Další zranění + pravděpodobná příčina stavu psa - pokud jsme zjistili stav vědomí/bezvědomí a vitální funkce, je nutné zjistit další zranění psa, která mohou být příčinou stavu, ve kterém se nachází a které ho mohou přímo ohrožovat na životě.

Psa důkladně prohlédneme a zranění ošetříme od nejvážnějších po nejméně vážná.
Pokusíme se vyhodnotit pravděpodobnou příčinu zranění anebo stavu, ve kterém se pes nachází, a následně o situaci uvědomíme veterinárního lékaře. Je nutné sdělit všechny známé okolnosti, i když se zdají jako nepodstatné, protože mohou ve skutečnosti hrát velkou roli při diagnostice anebo správném způsobu léčby.

Dalším faktorem pro vyhodnocení zdravotního stavu psa jsou fyziologické hodnoty, které by měl znát každý majitel a umět je správně vyhodnotit.

O fyziologických hodnotách se dočtete v příštím díle.

Zuzana Wildmannová První pomoc pro psy
Doporučený terapeut Dornovy metody pro zvířata a odborný konzultant Dornovy metody pro zvířata, zároveň také terapeut Dornovy metody pro lidi a lektor první pomoci, akreditovaný zkouškou MŠMT.

Tagy: