Dodávky energií: Rizika, která plynou z vaší smlouvy – znáte je?

Žárovky

VELKÉ ZPRÁVY: Energie a rizika smlouvy na dobu neurčitou

Ceny elektřiny i plynu možná brzy porostou. Může vám v úspoře zabránit typ smluvního vztahu s dodavatelem?

Jako vůbec první riziko může být fakt, že vlastně možná ani nevíte, jakou smlouvu máte sjednanou. Řada domácností skutečně podle odborníků nemá o typu závazku vůči dodavateli energií ani tušení. To ale může přinést řadu nevýhod. Zvlášť, pokud byste chtěli platit za elektřinu nebo plyn stejně, nebo méně než dosud. Možnosti jsou. Nicméně co vám to může překazit, pokud jde o typ smlouvy?

1. Smlouva na dobu neurčitou - Riziko skokového zdražení

V případě smluv na dobu neurčitou hrozí riziko skokového zdražení, kterého si všimnete třeba až na vyúčtování. A to pokud dodavatel cenu zvýší a neinformuje vás o tom, nebo vy informaci o zdražení přehlédnete. V případě smluv, kde si zákazník na určitou dobu cenu nezafixuje, se to stát může. Podle odborníků navíc zdražování může brzy přijít, protože i ceny energií na trzích vzrostly za posledních šest měsíců téměř o 50 procent. Na našich účtech za elektřinu a plyn se to sice zatím neprojevilo, podle odborníků to může být ale i úmysl dodavatelů, kteří začínají preferovat smlouvy na dobu neurčitou. Aby nám pak mohli cenu zvýšit. „Pokud zákazník uzavře smlouvu bez cenové fixace, tak aktuálně může mít vybraného dodavatele podle ceny, kterou třeba viděl na internetu. Ale s tím, že jakmile mu začne dodavatel dodávat, tak tu cenu může změnit. A pokud by si klient tohoto nevšiml, tak může být nemile překvapen, že mu přijde velký nedoplatek,“ myslí se expert na elektronické nákupy Peter Kostelný v reportáži Matěje Misaře.

Řešení...

Podle Energetického regulačního úřadu je nicméně dodavatel povinen vždy zvýšení ceny zákazníkovi oznámit. A to adresně - buď e-mailem, SMS zprávou nebo klasickým dopisem. Obecné informace na internetu nestačí. A každý z nás má pak právo od smlouvy odstoupit. „Dodavatel vám tyto změny musí oznámit nejpozději třicet dní předtím, než začnou platit. Spotřebitel má dalších dvacet dní, respektive deset dní. Před nabytím účinnosti těchto změn může smlouvu vypovědět, a to bez jakýchkoli sankcí,“ říká mluvčí ERÚ Michal Kebort.

Pokud nastanou ze strany dodavatele určité informační prodlevy nebo vám změnu ceníku či podmínek neoznámí tak jak má, máte na odstoupení ještě víc času. „Kdyby klienta řádně neinformovali, tak doba, kdy může klient bez sankcí od smlouvy odstoupit, se prodlužuje na tři měsíce,“ vysvětlila už dříve specialistka na energie Radka Burešová s tím, že se jedná o tříměsíční lhůtu počínající datem zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. Ačkoliv se podle Burešové nejedná o častou praxi, že by dodavatel změny neoznamoval, rozhodně se vyplatí možné změny pravidelně sledovat. Ideálně každé tři měsíce.

2. Smlouva na dobu určitou - Automatické prodloužení, pokuta za ukončení

Uzavřeli jste smlouvu na dobu určitou? Tyto smlouvy bývají výhodné v tom ohledu, že máte po předem stanovenou dobu levnější cenu za energie. Na druhou stranu se dodavateli zavazujete, že po celé období zůstanete u něj, i kdybyste dostali sebelepší nabídku jinde. A pokud byste přesto smlouvu vypověděli, zaplatíte tučnou pokutu (stovky až tisíce korun v závislosti na podmínkách dodavatele).

Řešení...

Pro případ možné změny dodavatele je tak důležité pamatovat si nebo ověřit termín, kdy se vám smlouva automaticky prodlouží.

Nutné je také znát výpovědní lhůtu, která obvykle bývá od jednoho do tří měsíců (opět záleží na konkrétním dodavateli). Pokud byste termín „neuhlídali“, musíte opět od původního dodavatele odebírat elektřinu či plyn další časové období navíc. Pokud vám cena i podmínky vyhovují, řešit to ale tolik nemusíte. Důležité to je v případě, že chcete skutečně dodavatele změnit.

Ivana Kropáčková

Tagy: