Rybářský výlet mohl pro 73letou Katherine Perkinsovou skončit tragicky. Plachetník se jí svou mečovitou čelistí zabodl přímo do třísel. Zdroj: Getty Images