Vazební fotografie Milady Horákové

Vazební fotografie Milady Horákové

Milada Horáková s prezidentem Edvardem Benešem na snímku z roku 1947

Milada Horáková s prezidentem Edvardem Benešem na snímku z roku 1947

Milada Horáková před zinscenovaným soudem

Milada Horáková před zinscenovaným soudem

Snímek z monstrprocesu s Miladou Horákovou

Snímek z monstrprocesu s Miladou Horákovou

Z rozsudku nad Miladou Horákovou

Z rozsudku nad Miladou Horákovou

Poslední dopis Milady Horákové před popravou

Poslední dopis Milady Horákové před popravou

Einsteinův protest proti popravě Milady Horákové

Einsteinův protest proti popravě Milady Horákové

Z rezolucí občanů k rozsudkům smrti

Z rezolucí občanů k rozsudkům smrti

Souhlasné stanovisko s popravami z pera spisovatelky Jarmily Glazarové

Souhlasné stanovisko s popravami z pera spisovatelky Jarmily Glazarové

Souhlas Emila Zátopka s popravou Milady Horákové

Souhlas Emila Zátopka s popravou Milady Horákové

Z článku spisovatele Karla Nového v Rudém právu

Z článku spisovatele Karla Nového v Rudém právu

Pracující vítají rozsudky smrti

Pracující vítají rozsudky smrti

Pochvala Moskvy za popravu Horákové

Pochvala Moskvy za popravu Horákové

Rezoluce vojáků schvalující tresty smrti

Rezoluce vojáků schvalující tresty smrti

Občané schvalují rozsudky smrti na stránkách Rudého práva

Občané schvalují rozsudky smrti na stránkách Rudého práva

Podle Rudého práva schvaluje popravy všechen lid

Podle Rudého práva schvaluje popravy všechen lid

Jednali z hluboké nenávisti. Rozsudek schvaluje děkan Filosofické fakulty Karlovy univerzity Bohuslav Havránek.

Jednali z hluboké nenávisti. Rozsudek schvaluje děkan Filosofické fakulty Karlovy univerzity Bohuslav Havránek.