Vazební fotografie Milady Horákové

Vazební fotografie Milady Horákové

Milada Horáková s prezidentem Edvardem Benešem na snímku z roku 1947

Milada Horáková s prezidentem Edvardem Benešem na snímku z roku 1947 Zdroj: Ivan Motýl

Milada Horáková před zinscenovaným soudem

Milada Horáková před zinscenovaným soudem Zdroj: Ivan Motýl

Snímek z monstrprocesu s Miladou Horákovou

Snímek z monstrprocesu s Miladou Horákovou Zdroj: Ivan Motýl

Z rozsudku nad Miladou Horákovou

Z rozsudku nad Miladou Horákovou Zdroj: Ivan Motýl

Poslední dopis Milady Horákové před popravou

Poslední dopis Milady Horákové před popravou Zdroj: archiv města Ostravy

Einsteinův protest proti popravě Milady Horákové

Einsteinův protest proti popravě Milady Horákové Zdroj: archiv města Ostravy

Z rezolucí občanů k rozsudkům smrti

Z rezolucí občanů k rozsudkům smrti Zdroj: archiv města Ostravy

Souhlasné stanovisko s popravami z pera spisovatelky Jarmily Glazarové

Souhlasné stanovisko s popravami z pera spisovatelky Jarmily Glazarové Zdroj: archiv města Ostravy

Souhlas Emila Zátopka s popravou Milady Horákové

Souhlas Emila Zátopka s popravou Milady Horákové Zdroj: archiv města Ostravy

Z článku spisovatele Karla Nového v Rudém právu

Z článku spisovatele Karla Nového v Rudém právu Zdroj: archiv města Ostravy

Pracující vítají rozsudky smrti

Pracující vítají rozsudky smrti Zdroj: archiv města Ostravy

Pochvala Moskvy za popravu Horákové

Pochvala Moskvy za popravu Horákové Zdroj: archiv města Ostravy

Rezoluce vojáků schvalující tresty smrti

Rezoluce vojáků schvalující tresty smrti Zdroj: archiv města Ostravy

Občané schvalují rozsudky smrti na stránkách Rudého práva

Občané schvalují rozsudky smrti na stránkách Rudého práva Zdroj: archiv města Ostravy

Podle Rudého práva schvaluje popravy všechen lid

Podle Rudého práva schvaluje popravy všechen lid Zdroj: archiv města Ostravy

Jednali z hluboké nenávisti. Rozsudek schvaluje děkan Filosofické fakulty Karlovy univerzity Bohuslav Havránek.

Jednali z hluboké nenávisti. Rozsudek schvaluje děkan Filosofické fakulty Karlovy univerzity Bohuslav Havránek. Zdroj: archiv města Ostravy