Děti na distanční výuce ztrácí kontakt se svými vrstevníky.