Bahenní sopky a masožravé rostliny. Navštivte český Yellowstone u Františkových Lázní

Přírodní rezervace SOOS u Františkových Lázní

SOOS

Místo plné živočichů a rostlin, které byste obvykle hledali spíš na druhém konci světa. Malé bahenní sopky, správně řečeno mofety, a slaná voda. To je ve zkratce přírodní rezervace SOOS, které se přezdívá český Yellowstone. Najdete ji u Františkových Lázní.

Národní přírodní rezervace v oblasti historického Sooského lesa leží zhruba 2,5 hodiny cesty autem z centra Prahy. A na rozdíl od hlučného města nabízí příjemný klid protkaný zpěvem ptáků a bubláním vody ze zemského nitra.

„Je tady jako celek chráněno 350 hektarů, což je obrovská plocha rašelinišť, luk, jezírek po těžbě kaolinových jílů, slatinišť, pramenišť a například i křemelových houští,“ vyjmenovává geolog Radek Černý přednosti přírodní rezervace v pořadu Prima Česko. Vzápětí se zastavuje u vody, která vytéká z Císařského pramene. „Z něj se sráží železitý kal. A v okamžiku, kdy tam kdokoli šlápne, ať zvíře nebo pes, tak potom tady často bývají vidět stopy po chodníku. A je to tak jemný kal, že dostat ho z kalhot, ponožek a bot je skoro nemožné,“ dodává.

Císařský pramen, který Národní přírodní rezervací SOOS protéká, je slaný. Dokazují to i uschlé stromy kolem, které ve slané vodě nedokážou žít. Na druhou stranu se v rezervaci vyskytují i rostliny, kterým sůl nevadí. Naopak ji ke svému růstu potřebují. Jsou to takzvané slanomilné rostliny. A kromě nich tu rostou také masožravky.

Kromě flóry za pozornost stojí také fauna, především ta ptačí. Žije tu slavík modráček, hrabavý pták na dlouhých nohách nebo třeba i vzácný jeřáb popelavý. A opomenout určitě nelze takzvané malé bahenní sopky, kterým se správně říká mofety. Když není velké sucho, předvedou ojedinělý koncert.

Tagy: