Akvizice roku: Future Farming se spojila s Rybí zahradou. Společným cílem je udržitelné a efektivní zemědělství

Spojení, jaké jeho aktéři neváhají označit jako akvizici roku. To je partnerství brněnské technologické firmy Future Farming a aquaponické farmy Rybí zahrada. To přináší nejen na český zemědělský trh výrazný posun v oblasti inovace a udržitelnosti, která je v posledních letech jedním z hlavním témat napříč celou planetou. A podle zástupců obou společností je nejvyšší čas začít podle toho jednat. Tedy začít produkovat zemědělské komodity s co nejmenším dopadem na životní prostředí a přitom efektivněji.

Vzájemná spolupráce a strategické partnerství od letošního září pojí společnosti Future Farming a Rybí zahradu. Jejich společným cílem je udržitelné zemědělství s dalším vývojem moderních technologií, které k němu výrazně dopomáhají. Součástí dohody je také kapitálový vstup Future Farming do Rybí zahrady. „Rybí zahrada patří k nejúspěšnějším akvakulturním projektům v České republice. S jejími zakladateli a investiční skupinou Miton jsme se dohodli na strategickém partnerství, které vyústí v intenzivní spolupráci a zapojení Rybí zahrady do sítě našich aquaponických farem,“ říká jednatel Future Farming Martin Podoba. „Chtěl bych při této příležitosti ocenit věcnost a konstruktivnost vzájemných jednání. Během prázdnin se naše stanoviska přiblížila natolik, že jsme mohli na začátku září finalizovat naši dohodu.“

Future Farming

  • 36 300 m² pěstební a chovné plochy v roce 2023
  • 1 870 tunodchovaných aquaponických ryb
  • 2 221 tunvypěstovaných salátů a bylinek
  • 5 farem v Česku a v Evropě

zdroj: Futurefarming.cz

Výsledkem spojení je sdílení know-how mezi oběma aktéry, které umožní ještě lépe využívat zdroje a snížit negativní dopad zemědělské produkce na přírodu. „K dalšímu rozvoji naší farmy jsme hledali silného strategického partnera na poli aquaponie a Future Farming byl naší přirozenou volbou,“ prozrazuje Jan Dušek, jeden ze zakladatelů Rybí zahrady. „Naše spolupráce otevře naprosto nové obzory. Jsem přesvědčen, že díky vzájemné spolupráci přinesou naše firmy v blízké budoucnosti do odvětví moderního zemědělství a rybářství celou řadu nových a velmi zajímavých inovací. Future Farming má velké provozní zkušenosti a jeho vědecko-výzkumná farma Kaly patří mezi nejlepší pracoviště svého druhu na světě.“

Dalším bonusem je posílení pozice obou firem na domácím trhu a nejen tam.

Rybí zahrada

Aquaponickou farmu Rybí zahrada založili 2 nadšenci - Honza a Michal - jako zhmotnění snu o ekologické, etické a udržitelné produkci lokálního původu. Jejich snahou bylo pěstovat zdravé potraviny v souladu s přírodou za využití nejnovějších poznatků vědy. Využít technologii, která zároveň šetří vodní zdroje, nevyužívá pesticidů či doplňkových hnojiv, ani nadbytečných léčiv.

zdroj: Rybizahrada.cz

„Je jasné, že nový synergický model pomůže oběma firmám lépe uspět na mezinárodní úrovni. S potřebou adaptace na klimatické změny očekáváme zvyšující se dynamiku růstu trhu moderního zemědělství v Evropě i ve světě. Nový trh bude vyžadovat proaktivní přístup, neustálé rozšiřování kapacit, hledání synergií, úspor nákladů a také diverzifikaci produkce na různá místa. V tom všem nám naše nové partnerství pomůže,“ vysvětluje dále Martin Podoba z Future Farming.

„Tímto spojením vysíláme jasný signál, že moderní způsoby produkce potravin a budování infrastruktury nabírá na obrátkách. Výhody spolupráce v naší branži násobně převyšují dosavadní stav, kdy jsme některé věci vyvíjeli paralelně. Společná výstavba infrastruktury v oborech produkčních farem, zpracovatelské infrastruktury, logistiky a prodejních kanálů nám umožní být ještě efektivnější. Očekávám, že další fúze budou v budoucnu následovat. Na poli moderního zemědělství je celá řada zajímavých firem, ke kterým máme blízko,“ dodává závěrem druhý z jednatelů Future Farming Michal Fojtík.

Jak funguje aquaponie?

Aquaponie by se dala označit za návrat k přirozenosti. Jedná se o přírodní systém založený na samovolném oběhu hnojiv v přírodě. Ve vodě žijí zvířata i rostliny a vzájemně si poskytují živiny. Pojem pokročilá aquaponie znamená, že se na rozdíl od přírodních podmínek jedná o kontrolovaný systém. Tento způsob pěstování plodin a chování zvířat je alternativou k tradičnímu zemědělství a v posledních letech je velmi na vzestupu nejen v ČR. Je výrazně méně náročný na hnojiva, ta umělá se nepoužívají vůbec, i spotřebu vody. Má minimální uhlíkovou stopu i  požadavky na užitnou plochu.

Nese s sebou ovšem neustálou potřebu péče o prostředí, v němž organismy žijí. A je také zapotřebí volit správnou kombinaci ryb a rostlin tak, aby přidaná hodnota byla co největší.

Tagy: