„Tady máte dotaci na vodicího psa, kupte si ho kde chcete,” aneb co vše můžou způsobit díry v zákoně?

O falešném označování vodicích a asistenčních psů jste si u nás už mohli přečíst. V souvislosti s tímto tématem jsme narazili na problémy, které mají základ v české legislativě. Samotný prodej a výcvik speciálních psů.

Vodicí psi, kteří neumí ani jeden povel, ale cena zůstává stejná - cca 250 tisíc korun. To jsou případy, které se dějí nejen v Česku, ale po celém světě. Velké problémy teď byly zaznamenány v Irsku, kde je organizace Service Dogs Ireland vyšetřována za podvod. Nejen, že tvrdila, že cvičí psy dle standardů Assistance Dogs International / Europe a přitom měla používá kruté praktiky. „Psy navíc vydávala po několikatýdenním výcviku, který ale běžně trvá několik měsíců," uvedla Zuzana Daušová z Helppesu. Proto  orgány v Irsku vyzvaly osoby s postižením, aby se obracely pouze na akreditované organizace.

Tím se dostáváme k podobným problémům u nás:

1) Český právní řád neupravuje statut ani podmínky pro výcvik speciálních psů

Dotaci na vodicího psa poskytuje nevidomým stát a to až do 350 tisíc korun - cena psa cca 250 tisíc korun. (Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením naleznete ZDE). Postižení si musí pořídit vodícího psa, který byl vycvičen a předán právnickou nebo fyzickou osobou, která je členem mezinárodní organizace sdružující výcvikové školy (stačí i pokud fyz./práv. osoba poslala přihlášku do organizace před 2 měsíci).

Jenže:

a) „Zákon sice určuje podmínku členství v mezinárodní organizaci sdružující výcvikové školy, ale neurčuje, o jakou mezinárodní organizaci by se mělo jednat. Pracovníci úřadů práce si nemají možnost jakkoliv ověřit takové členství, protože nevědí, co a kde mají ověřovat a co mají vyžadovat," namítá ombudsman.

b) V České republice není žádný nezávislý orgán, který by kontroloval a hodnotil kvalitu výcviku psa ani odbornost cvičitelů.

V České republice například probíhá soudní spor o (ne)vycvičeného vodicího psa a to 6 let. Soud letos  v červenci uznal soukromou cvičitelku vinnou, ta se však hodlá odvolat k Ústavnímu soudu. Mezi tím prakticky uplynul celý aktivní život psa a nevidomá se dostala do existenčních problémů, protože Úřad práce, který ji na vodicího psa přispěl, po ní vyžadoval exekučně vrácení celé částky, které zaplatila chovatelce za vodicího psa. Před ukončením dlouhého soudního sporu měla nevidomá vrátit státu přes 270.000,-Kč.

A jak by měl správně vypadat speciální výcvik psa?

Výcvik probíhá 6-8 měsíců. Skládá se ze z několika fází, kde se pes nejdříve učí základním povelům a následně je pak cvičen i přímo se zájemcem (postiženým) podle jeho potřeb. Společně se seznamují a i sám budoucí majitel dostane “výcvik“ jak o psa správně pečovat. „Nejdůležitější je pak zkouška - Test přístupnosti (Test chování psa na veřejnosti), kde klient ukazuje, jak se svým psem manipuluje a jak jsou sehraní. My ji vyžadujeme mezi 6-12 měsíci od předání psa. Zveme na něho i zástupce Úřadu práce ČR, jelikož poskytují klientům finance na vodícího psa," uvedla ředitelka výcvikového centra Helppes, Zuzana Daušová.

  • Vodicí psi jsou vycvičeni na pomoc nevidomým nebo slabozrakým
  • Asistenční psi jsou vycvičeni k pomoci všem zdravotně nebo tělesně postiženým (vozíčkářům)
  • Signalizační psi jsou vycvičeni pro neslyšící, alergiky, astmatiky, osoby se záchvatovým onemocněním

2) Dlouhé soudní řízení, kde je předmětem sporu živé zvíře

Soudní spory jsou zdlouhavé a často trvají déle než aktivní čas psa. Viz případ nevidomé paní Malárové a cvičitelky fenky Meggie, který jsme nastínili výše. Soud probíhá 6 let. Fence je dnes 9 let a po celou dobu sporu "čeká" na výsledek v organizaci Helppes.

Délka sporu se nedotýká samozřejmě "jen" psa, ale i postiženého. Pokud totiž nepoužívá svou kompenzační pomůcku (v tomto případě vodicího psa), na kterou mu dal peníze stát, musí státu dotaci v plné výši vrátit. Dostávají se tak často do existenčního problému, nemají finance na právní služby a hlavně, než zjistí, že vodící pes nevodí,  uplyne nějaká doba a často k sobě citově přilnou.

Ptáte se, jak je možné, že nevidomí hned nepoznají, že pes nevodí? Klienti se sami musí manipulaci se psem učit - sžívat se. Takže pokud kontaktují cvičitele s tím, že pes neplní povely jak má, odpověď může znít, že je to krátká doba, nebo že sám nevidomý dává povely špatně. Než doopravdy prokáže, že pes není vycvičený, často uplyne taková doba, že k sobě oba citově přilnou.

3) Vodicí a asistenční psi jsou vnímáni jako průvodci lidí s průkazem ZTP/P a mohou je tak doprovázet prakticky kamkoliv 
„Ale lidé trpící epilepsii, nebo autisté žádný oficiální průkaz nemají a přitom mohou mít takzvaného signalizačního psa,“ vysvětlila Michaela Holasová, vedoucí Střediska výcviku vodicích psů SONS ČR.

4) Další problém se váže k oficiální akreditaci cvičicích středisek
Na palubu letadla totiž může pouze pes, který absolvoval výcvik u akreditované organizace. Prodávat a cvičit ho však může prakticky kdokoliv. Postižený tak kolikrát i s opravdu asistenčním psem (správně vycvičeným neakreditovanou organizací) na palubu letadla nesmí. S výjímkou toho, kdy by pes i s přepravkou vážil do 8 kil a vešel se  pod sedadlo před cestujícím.

5) I úhrady za asistenčního psa jsou předmětem různých dohadů 
Na rozdíl od vodicích psů (kompenzačních pomůcek), nejsou asistenční psi hrazeni státem. „MPSV sice vypsalo v roce 2017 dotační program, nelze tam však zařadit každého klienta. Proto i nadále velká část žadatelů o asistenční psy bude závislá na dárcích – někdy částečně, někdy plně," upozorňuje Zuzana Daušová, ředitelka Helppes. Jaké podmínky musí žadatel o dávku na vodicího psa splnit, najdete na stránkách MPSV. Stát od roku 2017 vypsal (částečně) dotační program pro organizace cvičící asistenční psy.

6) Neexistuje jednotné registrované označení vodicích a asistenčních psů
Který postroj/košilku si majitel psa koupil v obchodě se psími oblečky a které má díky certifikovanému vycvičení psa, nikdo nezjistí.
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje návrh právní úpravy zakotvující práva osob se zdravotním postižením, které využívají doprovodu psa se speciálním výcvikem. Návrh má být předložen vládě do 31. prosince 2019. Součástí tohoto návrhu bude i definice pojmu "pes se speciálním výcvikem", na níž se shodli účastníci kulatého stolu k dané problematice. 
„Známku a průkaz psa se speciálním výcvikem by neměly vydávat uvedené mezinárodní organizace, ale odborně způsobilá osoba, která má v předmětu činnosti výcvik psů se speciálním výcvikem a je členem jedné z uvedených mezinárodních organizací. Upozorňujeme, že jde stále jen o návrhy, konkrétnější podobu bude mít návrh právní úpravy až během podzimu 2019 a výslednou při předávání materiálu do vlády," sdělila Barbara Hanousek Eckhardová, vedoucí tiskového oddělení MPSV.

V ČR získalo dosud mezinárodní akreditaci pět výcvikových subjektů:

U Assistance Dogs International se jedná o dvě organizace:

Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené, o.p.s.

Pestrá, o.p.s.

U International Guide Dog Federation jsou v ČR akreditovány tři organizace:

Středisko výcviku vodicích psů SONS ČR

Mathilda

Milan Dvořák - škola pro výcvik vodících psů pro nevidomé

Tagy:
pes domácí mazlíčci Irsko dotace aktualita speciálně vycvičení psi asistenční pes Česko Úřad práce České republiky Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Ústavní soud České republiky Vodicí pes Milan Dvořák