Tiché uličky i dopisy ministrovi: Ochránci zvířat bojují za milost pro kapry

Před českými obchodními centry a na rozích ulic se již objevují fronty na vánoční kapry. Ochránci zvířat však proti této tradici brojí a vybízejí k humánnímu zacházení s kapry.

Na podporu zákazu prodeje živých ryb vznikla i petice nevládní organizace Compassion in World Farming (CIWF). Od začátku prosice ji podepsalo již témeř pět tisíc lidí. „Naše iniciativa Vánoce pro kapry se snaží upozornit na problémy spojené s možností nákupu ryb v živém stavu. To zahrnuje takové zacházení s živými, citlivými tvory, které lze na základě nejnovějších vědeckých poznatků označit za týrání zvířat,“ vysvětluje Lucie Moravcová, vedoucí kampaně RyboLove z CIWF, a dodává, že k tomuto jednání dochází zejména, ale nikoli pouze, při prodeji tzv. vánočních kaprů. Kampaň běží již třetím rokem.

Ochránci zvířat upozorňují na skutečnost, že celkový proces výlovu a prodeje kaprů vede ke zhoršení jejich životní pohody. Ryby jsou před samotným prodejem již několik měsíců bez jídla, při přesunech bez vody se dusí, dochází u nich k teplotním šokům či poškození kůže a nervové soustavy chlorem a nedostatkem kyslíku. Dalším problémem je neodborné usmrcování kaprů v domácnostech – kvůli nedostatečnému omráčení mohou kapři poměrně dlouho před smrtí ještě vnímat.

„Ve všech výše zmíněných bodech jde bezesporu o porušování zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,“ píše se v závěru otevřeného dopisu, který může podepsat i široká veřejnost na webových stránkách organizace. „Vzhledem k tomu, že nelze účinně kontrolovat, jak se s jednotlivými živými rybami po nákupu zachází, je jediným možným řešením takovému nákupu zamezit,“ uzavírá Moravcová. Aktivisté za osvobození zvířat každoročně protestují před káděmi.

Proti prodeji a zabíjení kaprů protestují i ochránci zvířat z organizace Zvířata nejíme. Již čtvrtým rokem pořádají protestní akce s názvem „Tiché uličky za kapry“. Letos se před Vánoci konaly v šesti městech a dnes odpoledne protesty vyvrcholí v Praze před obchodním centrem Nový Smíchov. Desítky aktivistů se scházejí u kádí, kde vyjadřují tichý nesouhlas s touto tradicí. „Cílem Tiché uličky je poukázat na kruté zacházení a zbytečné zabíjení kaprů, bytostí toužících po životě stejně jako každý z nás. Vánoce bývají označovány jako svátky míru, což bývá zcela v rozporu se štědrovečerní večeří,“ uvádí zástupci spolku. Organizátoři zároveň vybízejí k tomu, aby lidé tradičního vánočního kapra nenahrazovali jiným masem, ale zvolili k oslavě svátků klidu a míru raději rostlinné varianty.

Česká republika patří mezi největší producenty kaprů v Evropě –⁠ každý rok se jich vyloví zhruba osmnáct tisíc tun. Naprostá většina z nich se prodá před Vánoci. Ochránci také varují před tradičním vypouštěním koupených kaprů do volných toků –⁠ oslabená a vyhladovělá zvířata nemají šanci ve volné zimní přírodě přežít.

Tagy:
ryby Vánoce kapr vánoce ochránci zvířat vánoční kapři Nový Smíchov