Třetí povodňový stupeň na jihu Moravy platí ve Strážnici a v Lanžhotě

Povodně 2020 Přerov

Na některých místech Česka stále hrozí povodně

V Jihomoravském kraji stále platí 3. stupeň povodňové aktivity, jenž značí ohrožení, na dvou profilech na řece Moravě, a to ve Strážnici a v Lanžhotě. Ve Strážnici hladina už od čtvrtka klesá, v Lanžhotě, kam voda dotéká, se hladina už nezvedá.

V kraji v úterý a ve středu vydatně pršelo, nyní místy znovu poprchává. Ve Strážnici se třetí povodňový stupeň vyhlašuje při dosažení 660 centimetrů, v 6:50 byla hladina na 683 centimetrech se sestupnou tendencí. V Lanžhotě se třetí stupeň povodňové aktivity vyhlašuje při dosažení 530 centimetrů, dosud nejvýše byla hladina ve čtvrtek kolem 19:00, kdy dosahovala 553 centimetrů. Od té doby kolísavě klesá, v 6:10 byla na 545 centimetrech.

Platí také tři druhé povodňové stupně, tedy pohotovost, a to na Svratce v Brně-Poříčí a v Židlochovicích na Brněnsku, také na Dyji v Ladné. Svratka ale už klesá, Dyje je ovlivněna odtoky z novomlýnských nádrží a udržuje si setrvalý stav.

Na prvním povodňovém stupni, který značí pohotovost, je aktuálně Trkmanka ve Velkých Pavlovicích, Svitava v Bílovicích nad Svitavou, Svratka ve Veverské Bítýšce a Bělá v Boskovicích. Hladiny všech postupně klesají.

Pro okolí Břeclavi, Hodonína, Veselí nad Moravou a v oblasti Židlochovic platí až do odvolání povodňové ohrožení, voda v řekách se může vylévat z břehů do okolní krajiny. Stejná výstraha s nižší mírou ohrožení platí i v okolí Brna a na jih od Brna.

Silnými dešti vzedmuté hladiny Orlice a Tiché Orlice na Rychnovsku se postupně vracejí k normálu. V pátek ráno byly hladiny obou řek na pozvolném poklesu a platil na nich první stupeň povodňové aktivity. „Dnes očekáváme srážky již jen ojediněle a předpokládáme setrvalé poklesy vodních stavů a průtoků na všech zasažených vodních tocích,“ uvedl vedoucí dispečinku hradeckého ústředí Povodí Labe Jiří Petr.

Hladina Orlice v Týništi nad Orlicí byla ráno na 330 centimetrech, přičemž hranice pro první povodňový stupeň je 320 centimetrů a pro druhý stupeň 350 centimetrů. Tichá Orlice v profilu Čermná nad Orlicí měla ráno výšku 241 centimetrů a pod hranici druhého povodňového stupně 250 centimetrů se dostala dnes ve 04:00.

Silné deště od noci z úterý na středu zvedly kromě Rychnovska hladiny řek i na Náchodsku a v Krkonoších Na Stěnavě v profilu Meziměstí na Náchodsku krátce platil i třetí povodňový stupeň. Vzedmuté hladiny toků v Královéhradeckém kraji větší škody nenadělaly. Hasiči v Broumově, kterým protéká Stěnava, čistili propustky a koryto řeky od nánosů a naplaveného dřeva. V Novém Městě nad Metují čerpali vodu ze sklepa jednoho domu. Voda také nakrátko zalila stezky v Adršpašských skalách.

Hladiny vodních toků zvednuté po deštích v Moravskoslezském kraji stále klesají. Některý z povodňových stupňů v pátek ráno platil na 12 místech. Na Opavě v Držkovicích a Děhylově je nadále třetí stupeň povodňové aktivity, tedy stav ohrožení. Hladina ale postupně klesá, řekla mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Tagy:
Brno Dyje Jihomoravský kraj povodně Morava Svratka rozvodněné řeky třetí stupeň Lanžhot řeka Morava okres Náchod Strážnice na Moravě okres Rychnov nad Kněžnou Židlochovice Jiří Petr