Mio - v tomhle stavu byl přijat do útulku AniDef.
Zdroj: Kateřina Hadrabová