V Lamanšském průlivu zemřelo 27 migrantů. Zdroj: CNN