V migračním táboře na řeckém ostrově Samos opět hořelo.