V Národním programu Česká kvalita najdete i prověřené neziskovky

Transparentnost, důvěryhodnost a spolehlivost jsou hodnoty, které patří ke každému podnikání. Veřejně prospěšné organizace o ně však musí pečovat o to úzkostlivěji. Neusilují totiž jen o přízeň svých klientů a zákazníků. Většina z nich by nemohla existovat bez přízně svých dárců, dobrovolníků nebo jiných podporovatelů, kteří si za svoji pomoc chtějí odnášet především vědomí, že pomohli dobré věci a jejich pomoc měla smysl. Jde o vztahy stojící na důvěře, již bývá obtížné vybudovat, zato ji lze lehce ztratit.

Značka spolehlivosti je tu pro dárce

Veřejně prospěšných organizací jsou v České republice tisíce. Zorientovat se mezi nimi není jednoduché. Vybrat pak mezi nimi ty, které odvádějí opravdu špičkovou práci, jsou transparentní a efektivní, vyžaduje zkušenosti, znalost prostředí a odbornost. Tým stojící za značkou Prověřená veřejně prospěšná organizace takové kompetence má, navíc se může opřít o pevné zázemí, které mu poskytuje Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z.s.

Značka tak dárcům a podporovatelům veřejně prospěšných organizací pomáhá ve výběru neziskovky. Garantuje jim jistotu a bezpečí spočívající v tom, že jejich podpora bude využita smysluplně a efektivně.

Značka spolehlivosti funguje!

Získat značku Prověřená veřejně prospěšná organizace je náročný proces, který se však vyplatí absolvovat. Držitelé značky jsou důvěryhodnějšími partnery pro dárce, což se projevuje v průměru 20% nárůstem prostředků, které získávají ze soukromých zdrojů. Jako pozitivní se též ukazuje, že hodnocené organizace získávají detailní zpětnou vazbu a řadu doporučení, pro svoji další práci. Dochází tak k posilování jejich stability i sebevědomí.

Co mohou očekávat dárci?

Dárcům a podporovatelům značka garantuje, že veřejně prospěšná organizace splňuje přísné standardy ve všech hodnocených oblastech a pracuje na svém dalším rozvoji. Důležitým ukazatelem, který hodnocení sleduje je též efektivita. Podporovatelé mají jistotu, že organizace nakládá se získanými prostředky hospodárně a na vlastní správu, propagaci a fundraising vydává pouze přiměřené množství financí.

V současné době má značku spolehlivosti 31 veřejně prospěšných organizací, vzhledem k probíhajícím hodnocením však lze předpokládat, že v následujících měsících počet držitelů naroste.

Národní program Česká kvalita

Krátce po svém vzniku se značka Prověřená veřejně prospěšná organizace stala součástí Národního Programu Česká kvalita. Zařadila se tak mezi další významné značky, které označují kvalitní výrobky nebo služby produkované na území České republiky. Značky sdružené v tomto programu musí být založené na objektivním ověřování kvality. Cílem je takové značky vydělit a podpořit oproti těm, které nemají dostatečnou vypovídací schopnost nebo mohou být pro spotřebitele dokonce zavádějící.

Mezinárodní spolupráce

Značka Prověřená veřejně prospěšná organizace je členem mezinárodní rodiny značek asociace ICFO (International Committee on Fundraising Organizations) od svého vzniku. ICFO sdružuje správce značek z 20 zemí celého světa. Tato asociace vznikla již v roce 1958, ovšem řada značek v ní sdružených je ještě o desítky let starších. V současné době funguje ICFO především jako platforma pro výměnu zkušeností, zároveň však vydává i závazné standardy, které musí správci značek v jednotlivých zemích respektovat.

Kontakty s ICFO byly zásadní už při tvorbě metodik hodnocení. Tým odborníků, který první metodiky značky připravoval, vycházel zejména ze zkušeností německých, švýcarských a španělských kolegů.

Kdo a jak může značku spolehlivosti získat?

Hodnocení, jímž veřejně prospěšné organizace procházejí je zcela dobrovolné. Hodnotíme tedy jen ty neziskovky, které o značku projeví zájem a splní vstupní kritéria. Odborní hodnotitelé pracují s dokumentací, součástí hodnocení je návštěva hodnotitele přímo v organizaci spojená s rozhovory s vytipovanými pracovníky. Hodnocení pojímá organizaci jako funkční celek, pro přehlednost je však rozděleno do 6 kapitol: Poslání, cíle a hodnoty; Správa, řízení a vnitřní kontrola; Kybernetická a informační bezpečnost; Fundraising a vztahy s veřejností; Finanční řízení a hospodaření; Transparentnost vůči veřejnosti. Hodnotitel na základě svých zjištění vypracuje podrobnou zprávu, tím však proces nekončí. Na jejím základě o udělení či neudělení značky rozhoduje rada složená z 10 nezávislých odborníků. Jedná se o osobnosti z různého prostředí (univerzity, média, business, veřejná správa), všichni však mají bohaté zkušenosti s neziskovým sektorem. Pokud Rada pro hodnocení spolehlivosti rozhodne o udělení značky, může ji veřejně prospěšná organizace používat následující tři roky, poté je třeba proces hodnocení zopakovat. Každý rok také probíhá základní posouzení změn a práce s doporučeními.

Prověřené neziskovky

Mezi držiteli značky spolehlivosti najdete převážně organizace poskytující služby. Celkový seznam je k dispozici na www.znackaspolehlivosti.cz/#proverene.

Tagy: