Vezmeme vám akreditaci. Úřad hrozí vysokým školám, které přejdou na on-line výuku

Šok, skandál, velký nerozum. Tak komentují někteří rektoři vysokých škol metodický pokyn Národního akreditačního úřadu, na jehož základě by univerzity neměly přecházet na on-line vyučování, pokud jim to nepovolí příslušná hygienická stanice, ministerstvo zdravotnictví nebo rovnou vláda.

Druhá polovina září je už tradičně obdobím, kdy se vysoké školy a univerzity připravují na zahájení nového akademického roku. S ohledem na zhoršující se epidemickou situaci mnohé z nich pracují také na variantě bezkontaktní výuky, což prakticky znamená přesun do on-line prostředí. Tento způsob vzdělávání si školy mohly vyzkoušet během jarní karantény. Je tedy logické, že s přibývajícími počty nově potvrzených případů nákazy koronavirem a postupným zbarvováním epidemického semaforu přichází on-line výuka opět v úvahu.

Jenže podle informací, které má redakce CNN Prima NEWS od důvěryhodného zdroje, přišel Národní akreditační úřad (NAÚ – nezávislá instituce, která přiznává, či odebírá právo poskytovat vzdělání v rámci studijních programů na vysokých školách, pozn. red.) s varováním, že by školy mohly přicházet o akreditaci, pokud by bez řádného zdůvodnění přešly na on-line výuku. „Je to v podstatě tak. Jsem z toho dost šokována,“ potvrdila CNN Prima NEWS Danuše Nerudová, rektorka brněnské Mendelovy univerzity a členka iniciativy KoroNERV-20.

„Považuji to za velice nerozumné, a pokud bych si neměl brát servítky, označil bych to za skandální,“ řekl CNN Prima NEWS rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš. Pokud jsou nějaké školy připraveny fungovat v on-line prostředí, pak jsou to podle Bareše právě vysoké školy. „Je jasné, že některá praktická cvičení, jako třeba v laboratořích, bez kontaktní výuky nezrealizujete. Školy však mají rozhodovat o tom, jak výuku zorganizují, a já to vnímám jako zásah do jejich autonomie. Všude v zahraničí navíc varují, že školské prostředí může být rizikové z hlediska šíření nákazy, a já jako rektor musím na toto riziko dbát, aby byli ochráněni studenti i pedagogové,“ dodal Martin Bareš, který se sám koronavirem nakazil.

Zásah do akademických svobod

Praktický zákaz přechodu na on-line výuku vyplývá z doplňujících informací k metodickému pokynu vydanému Národním akreditačním úřadem. „Plošné rušení kontaktní výuky, které nebude dáno vydaným doporučením nebo rozhodnutím příslušné hygienické stanice, ministerstva zdravotnictví nebo vlády, je nepřípustné,“ stojí v dokumentu NAÚ, který má redakce CNN Prima NEWS k dispozici.

Podle Danuše Nerudové jde toto nařízení i proti smyslu regionálních epidemických semaforů. „Nehledě na to, že se tím vysokým školám omezí prostor pro účinný boj s pandemií,“ dodala rektorka Mendelovy univerzity. „Podle mého jde o zásah do akademických svobod. Proč by měl rozhodnutí o přesunu výuky do on-line formy někdo schvalovat?“ uvedla pro CNN Prima NEWS hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská, která v minulosti působila také jako akademická pracovnice na Škoda Auto vysoké škole v Mladé Boleslavi.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ale vidí situaci jinak a postup Národního akreditačního úřadu hájí. „Nemáme žádné informace o tom, že by NAÚ upozorňoval vysoké školy o takové hrozbě, kterou zmiňujete. Lze však konstatovat, že pokud vysoká škola poruší zákonné podmínky akreditace studijního programu, může NAÚ přikročit k nápravným opatřením,“ uvedla pro CNN Prima NEWS Aneta Lednová, mluvčí úřadu Roberta Plagy (za ANO).

Upozornila také, že podmínky akreditací stanovuje vysokoškolský zákon, a v žádném případě tak nelze hovořit o porušování akademických svobod. „Vysoká škola musí zajistit kvalitu a rozsah akreditovaných činností v podobě, v jaké byly akreditovány. Způsob studia také musí být transparentní pro studenty – jde tu také totiž o jejich zájmy,“ dodala Lednová s tím, že vysoké školy a Národní akreditační úřad záměry využívat „distančních prvků ve výuce v nadcházejícím semestru“ konzultují.

Rovněž podle místopředsedy Rady Národního akreditačního úřadu Radka Špicara není přechod na on-line výuku jen tak. „Je zákonnou povinností úřadu dbát na to, aby studijní programy byly uskutečňovány za podmínek, za jakých byly akreditovány. Jsme si však vědomi, že v průběhu nadcházejícího akademického roku může  nastat mimořádná zdravotní situace, kdy nebude možné vzdělávat v souladu s akreditací," řekl CNN Prima NEWS. Přesto trvá na tom, že nelze do on-line režimu přejít plošně, pokud k tomu nebude opora v doporučení nebo rozhodnutí státních orgánů.

Ministerské protimluvy

Citovaná pasáž v dokumentu NAÚ je přitom do značné míry v rozporu s dopisem, který rektorům 8. září adresoval náměstek ministerstva školství Pavel Doleček. V něm mimo jiné rektory chválil za to, jak si vysoké školy s jarní karanténou poradily. „Během jara 2020 prokázaly vysoké školy pod Vaším vedením velkou schopnost adaptace na plošné uzavření škol a vydání mimořádných opatření. Bohužel i nadcházející akademický rok 2020/2021 bude ovlivněn pandemií COVID-19 a nejistotou, která z ní vychází,“ stojí v náměstkově dopisu, který je dostupný na webu MŠMT.

Sám ministr školství Robert Plaga navíc před několika dny vyzval vysoké školy, aby omezily velké přednášky a přechod na on-line výuku sám doporučil. Celá řada univerzit se však na možnost, že by musely pro výuku využít streamování, začala připravovat už předtím. Samy si vypracovaly epidemický semafor a na jeho základě jsou schopny výuku přizpůsobit podle aktuálního vývoje epidemické situace. Mezi ně patří jak Mendelova, tak Masarykova univerzita.

Tagy: