Nicolas Stockhammer, expert na terorismus z Vídeňské univerzity (zdroj: nicolasstockhammer.at)