Víte, jaký je rozdíl mezi sekáním a mulčováním trávy?

Klasické sekání trávy začíná být čím dál více nahrazováno mulčováním, kdy je sečený rozdrcený porost ponechán na ploše, kde se rozloží. Pokud se zajímáte o rozdíly mezi těmito technologiemi, pak se začtěte do následujících řádků, kde jsou jednotlivé odlišnosti vysvětleny.

Sekání trávy s odklízením pokosené hmoty se praktikuje nejvíce na pěstěných, hezkých trávnících, kde je žádoucí mít zelený koberec ve velmi dobrém zdravotním stavu. Sečení se sběrem je potřeba provádět na pěstěných trávnících a všude tam, kde pravidelně sekáte a přírůstek je zhruba za týden v řádu několika centimetrů nebo pokud je porost velice hustý.

Prakticky každá sekačka je vybavená mulčovacím klínem nebo integrovaným systémem, který funguje na principu jakési zarážky ve výhozovém kanálu od sekacího nože do sběracího koše. Výsledkem je, že sekaná tráva je opakovaně drcena a tlačena zpět do porostu. Tento systém sečení je vhodný především tehdy, pokud je přírůstek malý a hrozí vypálení trávníku slunečními paprsky. Důležité je také to, aby nikdy nebyl na pěstěném trávníku mulčován veškerý porost, který zde naroste. Vedlo by to ke vzniku nehezkých hnědých skvrn v trávníku, pod stromy by rychle narostl mech a travní koberec by viditelně ztratil na vitalitě. Posekaný a sesbíraný porost ukládejte do kompostu, kde se při promíchání s dalším organickým materiálem promění ve vysoce kvalitní přírodní hnojivo pro vaši zahradu, které najde velmi široké využití.

Na lučních porostech se seká velmi vysoká tráva. Nejšetrnější technologií je využití lištové sekačky, která porost ustřihne a díky tomu dochází k rychlé regeneraci porostu. Lištové sekání bylo však v minulých letech prakticky úplně vytlačeno kvůli náročnosti údržby. Bubnové sečení je mladá technologie, v malých strojích pro zahradu se začala využívat zhruba čtvrt století nazpět. Otočný kotouč, nesoucí několik nožů, které jsou volně zavěšeny na něm, má celoplošný podběh, který kopíruje terén a brání zabírání nožů do drnu, čímž omezuje jejich otupení. Nože trávu sekají a házejí do řádku vedle stroje. Bubnová sekačka je jednoúčelový nebo stavebnicový stroj a svůj účel nalezne tam, kde je zapotřebí s porostem pracovat tak, aby byl dále použitelný, například přímo na krmení hospodářských zvířat nebo sušení sena. Sekání s odklizením porostu je vhodné také tehdy, pokud chcete zachovat druhovou pestrost a kvetoucí luční porosty.

Mulčování vysoké trávy je vhodné všude tam, kde potřebujete maximálně čtyřikrát do roka zatočit s přerostlou trávou. Například po příjezdu na chalupu, kde zjistíte, že vaše zahrada je po delším období nepřítomnosti zarostlá trávou o překvapivé výšce.

Mulčovač pomocí speciálního nože trávu rozseká na malé kousky a tento travní zbytek se nechává ležet na ploše, kde se postupně rozloží a proroste. Pokud je výška porostu extrémní, je důležité sekat nadvakrát, poprvé s nejvyšším nastavením, pak nechat tři až čtyři dny porost proschnout a při druhém mulčování se už plocha začistí s nižším nastavením, travní zbytek je přitom ještě více nadrcen. V komunálních službách se používají i mulčovače cepové, které snášejí i každodenní nasazení. Fungují na principu otočné hřídele s několika sekacími cepy. Mulčovače se hodí i do zanedbaných, několik let nesečených porostů, které jsou plné plevelů, drobných náletových dřevin a stařiny. Během dvou až tří let lze pravidelným mulčováním dosáhnout změny druhového uspořádání, kdy jsou plevele vytlačeny a na jejich místo nastupují luční druhy.

Tagy: