Akio Toyoda, prezident automobilky Toyota

Akio Toyoda, prezident automobilky Toyota
Zdroj: Toyota