Bratislavský šéfkuchař Udi Asraf byl izraelského původu.

Bratislavský šéfkuchař Udi Asraf byl izraelského původu.
Zdroj: Udi Asraf