Zástava českého vojska v Bratislavě s nápisem Od Šumavy k Tatrám Zdroj: Wikipedia

Sokolská mobilizace z Poděbrad formuje pomoc k dobytí Slovenska. Zdroj: Vojenský historický ústav Praha

Plukovník Šnejdárek dekoruje české bojovníky na Slovensku, 1919. Zdroj: Vojenský historický ústav Praha

Maďarská vojska na Slovensku v roce 1919 Zdroj: Vojenský historický ústav Praha

Český generál Josef Šnejdárek se svými voják v Bánské Štiavnici Zdroj: Wikipedia

Český pancéřový vlak na Slovensku, 1919 Zdroj: Wikipedia

Československá stráž na mostě v Komárně Zdroj: Wikipedia

1. čs. dělostřelecký pluk se chystá do bojů na Slovensko Zdroj: Wikipedia