A je to tady! Umělá inteligence v akci. Podívejte se, jak zasáhla do světa televizní reklamy

Agentura Ydeal vyprodukovala unikátní televizní reklamu, která kombinuje reálné záběry se záběry stylizovanými a vytvořenými pomocí AI neboli umělé inteligence. Stalo se tak v rámci tvorby nového komunikačního konceptu pro značku Swiss Life Select.

"Náš přístup při tvorbě komunikačního konceptu pro značku Swiss Life Select spočíval v budování pozitivního vztahu ke značce, namísto vysvětlování benefitů finančních služeb. To jsme ponechali pro další fáze zákaznického frameworku. Pro TV reklamu jsme se zaměřili na hlavní cíl, a to na vytvoření unikátního vizuálního stylu, na odlišení se od konkurence a na budování silně pozitivních asociací a emocí, které jsou klíčové pro úspěch a zapamatovatelnost reklamy." říká Martin Komárek, Client Service & Product Director agentury Ydeal.

"Při tvorbě metafor byl kladen důraz na možnosti, které nám dobrá finanční rozhodnutí a pasivní příjem dávají – a sice, abychom se mohli věnovat tomu, na čem nám opravdu záleží. Abychom mohli vést život podle vlastních představ. Pro první TV reklamu proto byly vybrány příběhy chlapce a dívky. Oba aktéři si ve svém raném dětství naprosto nenuceně vyberou oblíbený koníček – chlapec housle, dívka fotbal." dodává Martin Komárek.

Jak si budete moci sami všimnout, v životě hlavních aktérů nechybí důležitá role průvodce (koncept Trustful Guide), v tomto případě pečujícího rodiče, který, nejenže má prostředky, ale má hlavně čas, aby byl u důležitých životních momentů svého dítěte.

"Tato symbolika v sobě nese i ten rozměr, že podobnou roli zastávají ve světě financí právě konzultanti značky Swiss Life Select." pokračuje Martin Komárek a dodává: "Klíčové je rozdělení reklamy na hranou a AI stylizovanou část. Hraná část symbolizuje stav nyní a v nedaleké minulosti, tranzice do virtuálního světa pak symbolizuje vizi, za kterou by každý z nás měl jít, a s ní spojené šťastné vyvrcholení celého příběhu." O tom, zda se to povedlo se níže můžete přesvědčit sami.

Samotnou tvorbu videa agentura rozdělila na 3 části. "V rámci preprodukce bylo nejnáročnější sladit možnosti AI nástroje Stable Diffusion s tím, co potřebujeme reálně natočit a co bude snažší řešit v rámci postprodukce. Největší komplikací bylo vymyslet, jak získat stylizaci, která nevypadá pouze jako filtr a zároveň je stabilní. Od původního stylu AI nástroje Midjourney jsme se nakonec do určité míry vzdálili, protože byl až příliš realistický. Vše je vesměs postavené na Dreamshaperu, naší Loře trénované na AI nástroji Midjourney a několika offsetech." komentuje dále nový spot Client Service & Product Director agentury Ydeal.

Záběry byly podle slov Komárka pečlivě naplánovány, aby je umělá inteligence dokázala překreslit s minimem artefaktů. U herců se musel klást důraz na výrazné emoce ve tváři. "V samotné postprodukci bylo asi nejsložitější fází čištění záběrů a ladění detailů. To samo o sobě není ani tak komplikované, jako spíše pracné. Museli jsme vymyslet nové postupy, jak to vlastně udělat." říká další člen týmu agentury v rámci postprodukčního týmu a Komárek ho následně doplňuje, aby ocenil práci celého týmu.

"Představa, že finální výstup vytvoří sama umělá inteligence, bez fine tuningu našich specialistů je mimořádně mylná. Znalost nástroje, cit pro detail a maximální focus na co nejlepší výsledek, který obstojí i v rámci zobrazení v TV, jsou vlastností lidí z našeho týmu, bez nichž by nikdy takovýto výsledek nevznikl."

Tagy:
reklama umělá inteligence styl Martin Komárek Stable Diffusion