Za vojáka dostávají ovci, uhlí či zelí. Na Sibiři odměňují rodiny branců bizarními dary

Ovčí stádo v ruské Tuvě

Visingr o situaci na Ukrajině (30.9.2022)

Od začátku války na Ukrajině jsou pro řadu ruských vojáků motivací k boji peníze nebo jiné movité věci. Úřady v ruské Tuvinské republice teď uplácí rodiny těch mužů, kteří byli mobilizováni do války. Mezi nejčastější dary v chudé oblasti patří ovce, brambory nebo dřevo na zátop.

Ruská mobilizace pro válku na Ukrajině je v plném proudu. Řada nových branců putuje do války z chudých částí Ruské federace. Mezi takové se řadí i Tuva nebo též Tuvinská republika, která se nachází na jihu Sibiře u hranic s Mongolskem.

Právě tam motivují brance do války na první pohled bizarním způsobem. Úřady se totiž odměňují rodinám, jejichž muži odešli bojovat na Ukrajinu, hmotnými dary. Mezi takové dárky patří například ovce (zpravidla vždy jen jedna), brambory, mouka, zelí, uhlí nebo dřevo na topení.

Podle listu Daily Mail úřady prozatím rozdaly lidem 91 beranů. Povaha darů se liší v závislosti na tom, v jaké části ruské republiky rodina odvedenců žije. Úřady tak zřejmě reagovaly na násilné protimobilizační protesty, ke kterým v Tuvě docházelo. Policie při nich zatkla 27 žen.

Rodiny branců, jejichž součástí jsou děti mladší 17 let, pak navíc dostanou od státu i nějaké peníze. V Tuvě jde zhruba o pět tisíc rublů (asi dva tisíce korun).

Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil mobilizaci minulý týden. Ačkoli tvrdil, že půjde o mobilizaci částečnou, do které se zapojí pouze lidé s minulostí v armádě, ukazuje se, že do války musí i občané bez vojenských zkušeností.

Více takových branců má Rusko verbovat především v chudších oblastech, kde žijí národnosti jiné než ruské. Například ve zmíněné Tuvě je etnických Rusů minimum. V obyvatelstvu mají zastoupení sotva z jedné pětiny. Zbytek občanů tvoří především turkičtí Tuvinci.

Tagy: