České vysoké školy připraví stipendijní programy pro běloruské studenty. (Ilustrační foto: Pikist.com)