CNN Prima NEWS vede redakční rada ve složení Eliška Čeřovská (ředitelka News Production), Petra Benešová (ředitelka News Gathering) a Tomáš Večeřa (ředitel On-line News).

CNN Prima NEWS vede redakční rada ve složení Eliška Čeřovská (ředitelka News Production), Petra Benešová (ředitelka News Gathering) a Tomáš Večeřa (ředitel On-line News).