Co přinese rok 2021: Jak se uleví podnikatelům a v čem si polepší rodiny s dětmi

Rodina s dětmi

Nejen zrušení superhrubé mzdy a zvýšení daňové slevy na poplatníka, ale i řada opatření, která usnadní život podnikatelům. Ti budou moci z daní odečíst mimořádné odpisy nebo výdaje související s bojem proti pandemii koronaviru. Ministerstvo financí také v lednu spustí on-line finanční úřad, přes který bude možné podávat přiznání ke všem typům daní. Zruší se také limit pro daňový bonus vyplácený rodinám s dětmi.

Rok 2021 přinese celou řadu nenápadných novinek, které ale mohou výrazně ulevit tuzemským podnikatelům i běžným daňovým poplatníkům. Ať už v podobě ušetřených peněz nebo snazší administrativy či komunikace s úřady.

„Finančák“ přes internet

Hned v lednu by mělo Generální finanční ředitelství spustit on-line finanční úřad v rámci projektu MOJE DANĚ. Ten nabídne poplatníkům komunikaci s finančním úřadem bez nutnosti fyzické interakce. Přes portál bude možné podat přiznání ke všem daním, včetně například daně z nemovitostí, silniční daně, ale i k dani z příjmů fyzických osob. „Občan ve virtuálním úřadu získá osobní daňový kalendář s upozorněním na blížící se daňovou povinnost, a také funkci automatického vyplňování daňových formulářů,“ uvádí ministerstvo financí na svém webu

Zrychlené odpisování

Z dílny ministerstva financí pochází také úprava, která zavádí mimořádné odpisy hmotného majetku zařazeného v první a druhé odpisové skupině. Jde například o počítače a kancelářskou techniku, většinu pracovních strojů, osobní a nákladní vozidla nebo autobusy. Mimořádné odpisy se ale týkají jen věcí, které si podnikatel pořídil jako první vlastník v období od 1. ledna 2020 do konce roku 2021.

Majetek zařazený v první odpisové skupině si bude poplatník moci odepsat bez přerušení za 12 měsíců namísto standardních tří let. Majetek zařazený ve druhé odpisové skupině pak bez přerušení za 24 měsíců, namísto standardních pěti let. Prvních 12 měsíců přitom bude moci poplatník uplatnit odpisy až do výše 60 procent vstupní ceny. V praxi zrychlené odpisování znamená, že se díky němu podnikateli zvýší daňově uznatelné náklady. Tím pádem se sníží jeho daňová povinnost.

Zvýšení hranice pro odpisování

Tím ale velké změny v oblasti daňového uznávání pořizování majetku nekončí. Trvale totiž bude od ledna zvýšena hranice pořizovací ceny hmotného majetku, který lze odpisovat. Ta doposud činila 40 tisíc korun, od příštího roku se zdvojnásobí na 80 tisíc. A bude se vztahovat i na majetek pořízený od 1. ledna roku 2020.

V čem tkví výhoda pro podnikatele? Nákup věcí, jejichž pořizovací hodnota je nižší než 40 tisíc (respektive 80 tisíc od roku 2021), mohou být zahrnuty do daňově uznatelných nákladů najednou. Pokud je ale jejich vstupní cena vyšší než stanovená hranice, musí být odpisovány, a tak se do daňově uznatelných nákladů dostávají v každém roce odpisování jen zčásti. Pokud podnikatel koupil počítač například za 50 tisíc, musel jej odpisovat tři roky. Nově bude moci celou jeho hodnotu dát do nákladů naráz. Tím se mu opět o něco sníží jeho daňová povinnost.

Změna nastane také u pořizování nehmotného majetku (například softwaru). Od nového roku bude jeho odpisování zrušeno a podnikatelé si tak budou moci výdaje související s jeho pořízení zahrnout do nákladů jednorázově v plné výši. Tím se opět sníží základ pro výpočet daně z příjmů.

Uznatelnost výdajů na boj s koronavirem

Osoby samostatně výdělečně činné i firmy si budou moci snížit základ u daní z příjmů o výdaje vynaložené na bezúplatné nepeněžité plnění poskytnuté v souvislosti s pandemií koronaviru. A to v případě, že šlo o věci darované na humanitární a obdobné účely v období od 1. března do 31. prosince 2020.

Podpora rodin s dětmi

Polepší si také pracující rodiny s dětmi. Významnější změna se týká daňového bonusu, který je vyplácen v případě, že se poplatník díky daňovým slevám na vyživované děti dostane „do mínusu“. Doposud mohl být daňový bonus vyplacen jen do výše 60 300 korun ročně, od nového roku toto omezení zcela padá.

Další změna vychází vstříc rodičům s dětmi, které jsou hospitalizované. Budou osvobozeni od místních poplatků průvodce hospitalizovaných osob, u nichž je nutná celodenní přítomnost u pacienta, pokud je jim pobyt hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Tagy:
rodina daně ministerstvo financí podnikatelé Ministerstvo financí koronavirus daň rok 2021 odpisy Generální finanční ředitelství finanční úřad pandemie covidu-19