Cyklistická sezona je tady. Analýza ukázala proč a kde se nejvíce bourá

Hezké počasí posledních dní řadu lidí motivovalo, aby vytáhli kola a přivítali jaro v sedle. Než ale vyrazíte, nechte raději technický stav bicyklu po zimě zkontrolovat. Stejně tak, jako doplňky a to především helmu. Příprava kola na jarní vyjížďky je základem pro šťastný návrat domů. Statistiky dopravních nehod, na kterých se podílí cyklisté, jsou každoročně alarmující.

Česká asociace pojišťoven zveřejnila analýzu, která zachycuje všechny nehody, kterých se účastnil cyklista. Celkový počet takových nehod od roku 2010 do roku 2023 je 56 311. Značnou část nehod cyklistů tvoří kolize, při kterých došlo k nehodě samotného cyklisty. Nehod, ve kterých figuroval kromě cyklisty i další řidič (např. řidič automobilu), bylo 29 561.

Nejvyšší počet nehod cyklistů vyšetřovali policisté v Moravskoslezském kraji. Bylo jich celkem 7 594. Následuje kraj Středočeský (5 928), Jihomoravský (5 899) a Olomoucký (5 596). V absolutním počtu nehod cyklistů je nejhorší okres Olomouc (2 227 nehod), Opava (1 722) a Frýdek-Místek (1 576).

Druh nehody Počet nehod cyklistů Podíl
Bez zranění 7239 12,87 %
S lehkým zraněním 42210 75,06 %
S těžkým zraněním 5892 10,48 %
S úmrtím 894 1,59 %
Zdroj: Portalnehod.cz

Příčiny nehod cyklistů nepřekvapí

Nejčastější příčina nehody (více jak 50% podíl nehod) je nesprávný způsob jízdy. Ať už se jedná o nezvládnutí řízení a nebo nevěnování se řízení. Na druhém místě je to nedání přednosti, ať už při odbočování vlevo nebo při vjíždění na silnici. Tato příčina se podle Portalnehod.cz podílí na nehodách cyklistů skoro 30 procenty.

Hlavní příčina Počet nehod cyklistů Podíl nehod cyklistů na celkové nehodovosti
Způsob jízdy 29602 52,57 %
Přednost 16524 29,34 %
Rychlost 6338 11,26 %
Nezaviněná řidičem 1904 3,38 %
Předjíždění 1818 3,23 %
Technická závada 125 0,22 %
Zdroj: Portalnehod.cz

Příčiny nehod se liší podle věku

Příčinou nehod nejmladších cyklistů do 17 let je nejčastěji, a to ve čtvrtině případů nedání přednosti při vjíždění na silnici. U malých dětí ve věku 6 – 10 je to dokonce až 43,4 procentech případů. U starších věkových kategorií od 18 do 73 let se podílí na nehodě asi jen ve 13 procentech.

ČAP -  kdo jsme

Česká asociace pojišťoven představuje sdružení k organizaci a podpoře vzájemné pomoci, spolupráce a zabezpečení zájmů pojišťoven a zajišťoven. Činnost zahájila v lednu 1994. Od roku 1998 je členem Insurance Europe. Koordinuje, zastupuje, hájí a prosazuje společné zájmy pojišťoven ve vztahu k orgánům státní správy a dalším osobám i ve vztahu k zahraničí.

Cyklisté nejčastěji bourají v pátek

Z analýzy České asociace pojišťoven také vyplývá, že nejvíce k nehodám cyklistů dochází v letních měsících, stejně jako u motorkářů. Nejrizikovějším je červenec, kde podíl na celkové nehodovosti dosahuje 7,74 procent. Nejvíc cyklisté bourají pátek a o víkendech, kdy lidé vyrážejí na výlety častěji, než v pracovním týdnu.

Analýza ukázala i další zajímavý detail. Cyklisté bourají častěji odpoledne, nejrizikovějším je čas mezi 15. – 17. hodinou. Zajímavé je také rozdělení rizikových skupin cyklistů podle věku. Až ve 12 procentech z celkového počtu nehod bourají na kole lidé ve věku 46 – 52 let.  U cyklistů do 18 let je evidovaných nejvíce nehod dětí ve věku 14 let.

Cyklisté jsou na silnicích velmi zranitelní. Více než 75 procent nehod cyklistů končí minimálně lehkým zraněním, téměř 10,5 procent nehod těžkým zraněním a bohužel 1,59 procent nehod úmrtím. Konkrétní riziková místa jsou dostupná na aktuální mapě Portálu nehod.

Tagy: