Podle zjištění České národní banky klesá poptávka po dlouhodobých půjčkách a roste naopak po těch krátkodobých.