Gabriela Davídková (dole) se svojí partnerkou Viktorií Večesovou