Jsme uši, co snesou vše. Nemocniční kaplan pomáhá lidem se strachem z koronaviru

Nemocniční kaplan pomáhá lidem s nemocí i strachem z koronaviru

Není tolik vidět jako lékaři či sestry. I on je v první linii během pandemie koronaviru. Jeho profese je však nezastupitelná. Roman Jonczy pracuje jako nemocniční kaplan v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.

Nemocniční kaplan mluví s pacienty o jejich zdravotních obtížích, navštěvuje je a vede s nimi duchovní rozhovory nebo je i zbavuje strachu z koronavirové nákazy. Někdy jim čte z bible. „My jsme ty uši, které snesou všechno. Snesou pláč, snesou hněv, snesou radost. Ono ostatně v bibli je jeden verš, který říká: ‚Smějte se se smějícími a plačte s plačícími‘,“ vysvětluje Jonczy, který v ústecké nemocnici pracuje pátým rokem. Rozhovory mají většinou jasný scénář.

„Většinou se odehrávají tak, že my mlčíme, protože téma rozhovoru určí pacient sám. Je potřeba navázat důvěru a to někdy trvá dlouho. Takže první rozhovor se třeba točí kolem fotbalu, ale druhý rozhovor už je o závažnějších věcech. Například o tom, čeho se pacient bojí, jestli má jít na operaci,“ popisuje Jonczy.

Nemocniční kaplan mluví i s lékaři a zdravotníky

Jonczy sedá k pacientově lůžku. Kvůli nemoci COVID-19 i on on musí dodržovat přísné postupy. „Mám rukavice, mám roušku, snažím se sedět od pacientů kousek dál. Je pravdou, že předtím to bylo tak, že jsme vždy říkali, že kaplan by neměl mít bariéru mezi sebou a věřícím. Ale v době této krize je potřeba chránit především pacienty,“ doplňuje Jonczy, který vede desítky rozhovorů týdně, a to nejen s pacienty, ale také se zdravotními sestrami nebo s lékaři. V českých nemocnicích působí na 120 kaplanů.

Tagy: