Konec další úlevy pro živnostníky. Musí znovu platit zálohy na pojistné

Návrat záloh pro živnostníků

Živnostníkům se vrací povinnost platit minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění, stejně jako na důchodové pojištění. Posílat peníze za tyto zálohy nemuseli od března do srpna. Vláda jim platby odpustila v rámci kompenzace poté, co na jaře uzavřela značnou část ekonomiky kvůli šíření nového typu koronaviru.

Osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) bylo v Česku k datu 30. června 2020 1 049 915. Z toho má živnost jako hlavní úvazek 612 176 lidí a zbytek má činnost vedlejší. Oproti číslům k 31. březnu 2020 klesl počet OSVČ o 22 884. Vyplývá to z údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Z čísel ministerstva financí zase vyplývá, že úlevou v podobě odpuštění záloh ušetřily OSVČ dohromady téměř 15 miliard.

„Celkový dopad šestiměsíčního odpuštění záloh na veřejné rozpočty do konce srpna odhadujeme na 7,5 miliardy korun v případě sociálního pojištění a na 6,9 miliardy korun v případě zdravotního pojištění,“ uvedl pro CNN Prima NEWS mluvčí resortu financí Jakub Vintrlík.

Že tento typ úlevy pomohl, protože ponechal živnostníkům hotovosti, potvrdil CNN Prima NEWS vedoucí sekce správy daní Komory daňových poradců Tomáš Hajdušek. „Toto opatření OSVČ určitě pomohlo, protože jim byla ponechána hotovost, a byl jim tak aspoň z části kompenzován výpadek tržeb. To byl pro OSVČ největší problém v průběhu vypnutí ekonomiky,“ sdělil Hajdušek.

Přeplatky, pokud OSVČ zálohy platily

Co se stane v případě, kdy OSVČ i přes výjimku například zálohu na sociální pojištění posílaly, se redakce zeptala České správy sociálního zabezpečení. Z odpovědi vyplývá, že těmto živnostníkům vznikne přeplatek a zálohy jim budou vráceny nebo budou použity na úhradu dalších finančních závazků, pokud nějaké jsou.

„V případě, že OSVČ i přes zákonné prominutí hrazení záloh na důchodové pojištění OSVČ v období od března do srpna 2020 zálohy na pojistné v tomto období hradila, byly tyto platby podle tohoto zákona použity nejprve na úhradu splatných závazků a poté jako záloha či zálohy na pojistné na další kalendářní měsíce roku 2020. Platby použité jako zálohy na pojistné za zbývající měsíce roku pak budou při zúčtování přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020 započteny,“ informovalo CNN Prima NEWS oddělení komunikace ČSSZ.

Od září se tedy povinnost platit zálohy vrací. Splatnost zálohy na sociální pojištění za září je ještě v září, na zdravotní až v říjnu.

Podpora ve formě odpuštěných záloh na pojistné nebyla jediná, kterou mohli živnostníci v době, kdy měli zavřené živnosti, využít. Mezi hlavní patřil tzv. kompenzační bonus či ošetřovné pro OSVČ. O kompenzační bonus mohli živnostníci žádat do 7. srpna, tento typ podpory tedy už také neběží. Naopak společníci malých s. r. o. o kompenzaci ještě žádat mohou.

Tagy: