V manželství prožili Margaret a Derek Firthovi 70 let, měli pět dětí, 11 vnoučat a čtyři pravnoučata.
Zdroj: Gregg Watson