Znamení o změně směru jízdy se dává směrovými světly. Není-li jimi vozidlo vybaveno nebo mají-li poruchu, dává se znamení upažením.
Zdroj: Bart Běhal