Tower Bridge, most, který se řadí mezi nejznámější symboly Londýna, slavil 126 let

Turisty oblíbený most Tower Bridge, který v Londýně spojuje čtvrti London Borough of Tower a London Borough of Southwark, oslavil v úterý 126 let od svého otevření. Denně ho pro překonání řeky Temže využije na 40 tisíc chodců, cyklistů a řidičů.

V druhé polovině 19. století se východní část Londýna začala orientovat na průmyslovou výstavbu, čímž byla tato část města značně přelidněna. Z těchto důvodů se začalo uvažovat nad tím, jak život v Londýně lidem co nejvíce zjednodušit. Nejvýhodnějším způsobem se ukázala být výstavba mostu přes řeku Temži.

Proto tehdy vyhlásili veřejnou soutěž. Nebylo ale možné postavit tradiční typ mostu, protože by znemožnil lodní dopravu do Londýnského přístavu, který se nacházel mezi mostem London Bridge a Towerem. Lodě by se pod klasický most nevešly.

Nakonec byl v roce 1884 z desítek návrhů vybrán nápad hlavního městského architekta sira Horace Jonese, který spolupracoval s Johnem Wolfem Barrym. Budoucí podoba mostu musela navíc ladit s nedalekou pevností Tower of London.

Stavba začala o dva roky později a skončila v roce 1894. Na práci se podílelo 5 hlavních dodavatelů a 432 dělníků. Jako obložení mostu na ochranu ocelové kostry i pro vylepšení vzhledu byla použita cornwallská žula a portlandský vápenec.

Dnes most využívá denně na 40 tisíc chodců, cyklistů a řidičů. Lodní doprava již není tak intenzivní jako před sto lety, ale i přesto se most ročně zvedne asi 850krát. Obě věže mostu jsou i v dnešní době zpřístupněny veřejnosti při historické prohlídce. Návštěvníci mohou spatřit například dobové fotografie nebo dokumenty.

Tower Bridge se s Big Benem, budovami parlamentu a pevností Tower of London řadí mezi historické symboly Londýna. Po Big Benu je navíc nejnavštěvovanější památkou hlavního města Velké Británie.

Tagy: