Na bezpečnost sítě máme omezený vliv, říká viceprezident středoevropské pobočky Huawei

Kybernetická bezpečnost není nový fenomén. Přístup vlád některých zemí vůči budování mobilních sítí páté generace se opírá o ničím nepodložená nařčení. Bezpečnost nejen 5G sítí je primárně v rukou jejich operátorů. „Za posledních třicet let nedošlo v souvislosti s naší technologií k žádnému bezpečnostnímu incidentu,“ říká Radoslaw Kedzia, viceprezident společnosti Huawei pro střední, východní a severní Evropu.

Celá řada vlád evropských zemí se ostýchá přizvat společnost Huawei k budování mobilních sítí páté generace s odkazem na obavy o bezpečnost těchto sítí. Dají se tyto obavy vůbec nějak rozptýlit?
My si důležitost kybernetické bezpečnosti plně uvědomujeme a chápeme různé obavy vlád i zákazníků, kteří se o toto téma zajímají. Jako společnost věříme, že vytvoření otevřeného a transparentního bezpečnostního rámce přispěje ke zdravému a udržitelnému rozvoji celého odvětví. Od našeho založení nedošlo k žádnému významnému kyberbezpečnostnímu incidentu. A to se bavíme o spolupráci s více než 500 telekomunikačními poskytovateli, přičemž většina z nich patří mezi padesátku největších operátorů na světě. Děláme to nejlepší, co umíme, a již třicet let celosvětově propojujeme více než tři miliardy lidí napříč 170 zeměmi či regiony. Žádný jiný dodavatel není schopen vykázat podobný úspěch v oblasti kyberbezpečnosti jako my. Celkem z našeho rozpočtu na výzkum a vývoj každoročně vyčleníme více než pět procent právě na výzkum a vývoj týkající se kybernetické bezpečnosti. Kromě toho v příštích pěti letech investujeme dvě miliardy dolarů do lepšího a zvýšeného zabezpečení našich produktů a služeb.

Jak tedy vnímáte varování kyberbezpečnostních úřadů různých zemí, že společnost Huawei možná spolupracuje s čínskými tajnými službami?
Stále dokola opakuji, že se jedná o různá nařčení a obvinění bez jakýchkoliv podložených důkazů. Osobně pracuji pro Huawei přes dvanáct let a nezažil jsem nic, co by naznačovalo propojení s tajnými službami nebo s kýmkoliv, kdo by podobné spojení organizoval. Jsme soukromá společnost, chceme vyvíjet špičkovou technologii a ochrana soukromí je jednou z našich hlavních hodnot. A opět zopakuji, že za posledních třicet let nedošlo v souvislosti s naší technologií k žádnému bezpečnostnímu incidentu. To je asi všechno, co k takovým obviněním bez důkazů můžu říci.

K dosažení nejenom kybernetické bezpečnosti je zapotřebí zapojení všech zúčastněných stran, jako jsou legislativní orgány, regulační orgány, operátoři, dodavatelé, ale i samotní uživatelé.

Přístup které evropské země k řešení budování 5G sítí i z hlediska kyberbezpečnosti považujete za nejlepší?
Dobrým příkladem může být sousední Německo. Základním kamenem je nestranný přístup k zabezpečení sítí 5G založený na faktech. Ten by měl směřovat Evropu k co nejrychlejšímu zavedení bezpečnější sítě páté generace. A proto to zatím vypadá, že tímto směrem kráčí právě Německo. My chceme spolupracovat jak s evropskými a českými institucemi, tak se soukromým sektorem na vytvoření obecních standardů a zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti celkové telekomunikační infrastruktury. Rád bych také zdůraznil, že za zabezpečení sítí jakékoli generace nese vždy výhradní odpovědnost provozovatel, nikoli dodavatel technologie. Přístup, který může být označován jako průlom v zabezpečení 5G sítě, ale může být takzvané certifikační schéma NESAS. Jde o standardizovaný mechanismus pro hodnocení kybernetické bezpečnosti technologií čtvrté a páté generace. NESAS by mohl být tím správným způsobem, jak posoudit bezpečnost dodavatelů s ohledem na technickou stránku každého produktu, nikoli na zemi původu konkrétního dodavatele.

Říkáte, že za bezpečnost sítě odpovídá její provozovatel, tedy operátor. Víte, jak vnímají varování politiků před dodavateli hardwaru, jako je právě společnost Huawei? Vždyť tím vlastně říkají, že operátoři si sítě neumí zabezpečit.
Kybernetická bezpečnost není žádným novým fenoménem. K dosažení nejenom kybernetické bezpečnosti je zapotřebí zapojení všech zúčastněných stran, jako jsou legislativní orgány, regulační orgány, operátoři, dodavatelé, ale i samotní uživatelé. Dodavatel má relativně omezený dopad na funkčnost sítě, síť je ve vlastnictví operátorů, nikoli dodavatelů.

Souhlasíte s tím, co nedávno řekl ředitel společnosti Huawei Žen Čeng-fej, že lidé a firmy ve skutečnosti potřebují hlavně broadband a nikoli nutně 5G sítě?
Ano, lidé potřebují širokopásmové připojení. Na světě je spousta technologií, které jsou schopny zajistit rychlé připojení. Sítě páté generace jsou jednou z nich a v těchto sítích vidím opravdu velký potenciál. Jsem si jistý, že 5G sítě díky vysoké přenosové rychlosti a nízké latenci přinesou masivní inovace do mnoha oblastí našeho každodenního života.

Co to přesně znamená?
Nejvíce očividný a zároveň nejznámější benefit, který 5G sítě podnikům nabízí, je samozřejmě vyšší datová rychlost. Síť nové generace má totiž potenciál dosáhnout přenosu 10 gigabitů za sekundu. To znamená, že 5G může být až 100krát rychlejší než aktuálně používané 4G. S nasazením 5G se ale pojí mnoho dalších výhod, které 4G sítě nemohly nabídnout a jichž mohou využít zejména podniky a obecně průmysl. Výhody samozřejmě plynou i pro jednotlivce, tedy koncové uživatele, ale některé jsou speciálně přizpůsobeny, aby sloužily ke zlepšení řešení podnikové mobility. Další věcí, co nám 5G přinese, je rozšíření Internetu věcí (IoT). Ten mění způsob, jakým firmy přemýšlí o datech a konektivitě. Zařízení IoT totiž generují velké množství dat, a ta chtějí podniky analyzovat a interpretovat. Mnoho firem dokonce plánuje vytvořit celý ekosystém IoT. Díky vyšší datové rychlosti 5G sítí mohou podniky získat rychlejší přístup k těmto datům.

Jak to tedy s 5G sítěmi je? Říkalo se, že budou základem všeho, že se až 20násobně urychlí datový tok a nyní to tedy dle vyjádření pana Žen Čeng-feje zní, jako by 5G sítě byly jen další „G“ sítě v řadě, protože nejdůležitější součástí 5G sítí není broadband.
Jak jsem již zmínil, 5G přinesou řadu nových funkcí z průmyslového IoT do domácností i přímo ke koncovým uživatelům. Sítě 5G ale nejsou budoucnost. Ta se totiž odehrává právě teď. Mezi konkrétní oblasti, o kterých se bavíme, patří Průmysl 4.0, chytrá města –  smart cities, inteligentní dopravní systémy včetně automatizované a autonomní mobility, e-learning a mnoho dalšího. Jedná se o celkový ekosystém 5G včetně koncových uživatelů. 5G je v zásadě nová generace mobilního připojení, které nakonec nahradí nebo alespoň rozšíří vaše aktuálně používané 4G LTE připojení. S 5G si užijete exponenciálně vyšší rychlosti stahování a nahrávání dat. Doba, po kterou trvá komunikace zařízení s bezdrátovými sítěmi, se také velmi dramaticky sníží. Jedním z pozitivních dopadů 5G bude například více přímých virtuálních interakcí s našimi zákazníky v reálném čase. Více lidí a firem přejde na cloud, což už vidíme nyní, že se děje. 5G přinese změny ve způsobu konzumace médií, bude přínosem pro odvětví IoT a jeho rychlost nám umožní posun k umělé inteligenci. Technologický pokrok ovšem nekončí s 5G. Již jsme oficiálně oznámili, že jsme zahájili výzkum a vývoj týkající se 6G. Přijetí dalšího globálního standardu trvá několik let a závisí na spolupráci celého odvětví. Pro lidstvo by bylo velmi smutné, kdybychom si řekli: „To nám stačí, nic lepšího nepotřebujeme.“ Znamenalo by to konec inovací a pokroku.

Plánuje společnost Huawei zvětšit objem investic v Česku? A je to nějak navázáno právě na to, zda Huawei dostane zelenou pro budování 5G sítí?
Na investice v rámci jednotlivých zemí se vždy díváme z dlouhodobého hlediska. Mohu říci, že Česká republika je jednou ze zemí, v rámci kterých uvažujeme o větších investicích. Jako čistě soukromá společnost registrovaná v České republice potřebujeme ale především to, aby stát stanovil spravedlivé podmínky, nediskriminační trh a zejména atraktivní investiční prostředí. Pouze se zdravým konkurenčním prostředím je možné očekávat, že ekonomika v České republice bude prosperovat – a doufám, že 5G sítě a na ně navázané obchodní a průmyslové příležitosti se na tom budou podílet.

Radoslaw Kedzia (47)

Vystudoval marketing a management na Varšavské univerzitě a obor informační technologie na Varšavské technické univerzitě. Pracoval pro společnosti Siemens, Ericsson nebo Safaricom. V roce 2008 spojil svou dráhu se společností Huawei, kde zastával různé manažerské funkce, zpočátku v regionu jihovýchodní Afriky. V letech 2015 až 2019 vedl pobočku Huawei pro Českou a Slovenskou republiku, loni v srpnu se stal viceprezidentem Huawei pro střední, východní a severní Evropu. Vedle rodné polštiny hovoří anglicky a česky.

Tagy: