Národní program Česká kvalita: Obuv vybírejme zodpovědně, výrazně ovlivňuje naše zdraví

I výběrem obuvi pečujeme o naše zdraví.

Českou kvalitu nenahradíš III. - ORTO plus

Většina z nás se chce cítit dobře na každém kroku. Základní roli v tom, zda to tak skutečně je, hraje bezpochyby obuv, a to především v případě dětí, jejichž nohy se vyvíjejí dlouhou dobu. Jak vybrat tu správnou, která jejich organismu prospívá, a přitom se nechat hřát pocitem, že jsme podpořili poctivé výrobce i českou ekonomiku? Nápovědou, jak si na přeplněném trhu dobře vybrat, může být značka Národního programu Česká kvalita nazvaná Žirafa: Zdravotně nezávadná obuv – bota pro Vaše dítě. Stačí jediný pohled na barevné logo a víte, co od jeho držitelů čekat.

Zdravá, pohodlná a přitom kvalitní. Taková je ideální bota, která není pro nikoho stejná, přesto si tu svou při troše snahy najde snad každý. Zvláštní důraz se kvůli fyziologickému vývoji klade důraz na boty dětské. Na to, aby skutečně odpovídaly stanoveným normám a prospívaly nositelům, dohlíží mimo jiné i Česká obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA), která současně dohlíží i na značku kvality Zdravotně nezávadná obuv – bota pro vaše dítě Žirafa. O její získání usiluje čím dál více výrobců. „Mnohdy se dnes obuv nakupuje i na internetu. Proto tato značka kvality může být dobrým signálem,“ uvádí Vlasta Mayerová, ředitelka asociace.

Boty prověří důkladné testování

Při hodnocení, zda výrobek dosahuje kvalit, jaké by boty se žirafou v logu měly mít, rozhoduje řada faktorů. „Komplex zkoušek zahrnuje jak ověření chemických rizik, stálosti barev apod., tak zejména konstrukční charakteristiky, což je naprosto zásadní právě u botek pro děti. Největší rizika bot jsou spojena právě s neodpovídající konstrukcí obuvi s dopadem na defekty klenby a řadu jiných onemocnění nohou, mnohdy nevratných,“ vysvětluje Libor Dupal, ředitel Kabinetu pro standardizaci, o. p. s., který založilo Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. a předseda Řídícího výboru Národního programu Česká kvalita.

Testování přitom začíná na samém začátku výrobního procesu.

Základem každého hodnocení je posouzení kopyta, na kterém je obuv vyrobena.  Měří se úhel palce, úhel malíku, proměří se stélka kopyta, zda rozměry uvedené na obuvi odpovídají, měří se obvod prstních kloubů, výška palce, výška nártu, posuzuje se patní hák atd. Výška podpatku nesmí být u obuvi pro dospělou populaci vyšší než 3 cm. Z hlediska fyzikálně mechanických vlastností pro udělení značky Komfortní obuv firmy např. dokladují obrušivost podešví či jímavost energie v patě, ale také kvalitativní parametry použitých materiálů. Důkladně posouzeno je i konfekční a střihové provedení obuvi. A v neposlední řadě  jsou provedeny také zkoušky nošením,“ vyjmenovává vše, na co je potřeba zaměřit pozornost, Vlasta Mayerová.

„Administrativní mechanismus je jednoduchý, ale podstata spočívá v tom, že výrobek je testován třetí nezávislou stranou – zkušebnou ITC Zlín,“ doplňuje další informace Libor Dupal.

Národní program Česká kvalita existuje pod vedením Ministerstva průmyslu a obchodu již více než dvacet let. Jeho garantem je vláda ČR, program je zároveň součástí Národní politiky kvality ČR. Hlavním úkolem je podpora osvědčených výrobků a služeb. Pomáhá zviditelnit vybrané, a především ověřené výrobce a dodavatele na trhu, kteří v současnosti nabízejí zákazníkům nepřeberné množství služeb a zboží. Tím přispívá ke spokojenosti zákazníků, kteří tak nekoupí „zajíce v pytli“.

Přitom hned prvně zmiňované kopyto bývá často překážkou na cestě k získání vytoužené značky kvality. „Zejména pro obchodní firmy je mnohdy složité získat kopyta, na kterých je obuv vyrobena. Bohužel bez důkladného proměření jejich rozměrové proporcionality není možné značku udělit. Další překážkou je i to, že firmy mají velmi různorodé kolekce z různých typů materiálů a s různými typy podešví. Bylo by pro ně tedy finančně dosti náročné nechat si všechny modely otestovat. Bohužel, čím rozmanitější jsou kolekce obuvi, tím složitější by byla certifikace na značku Komfortní obuv. Nicméně z našich požadavků nemůžeme slevit, pokud chceme spotřebitelům garantovat výše uvedené vlastnosti obuvi,“ vysvětluje ředitelka České obuvnické a kožedělné asociace. A pokračuje: „Značka je určená jak pro koncového uživatele – spotřebitele –, tak pro B2B obchodování. Existuje mnoho maloobchodních prodejců, kteří pracovní či zdravotní obuv nabízejí. Značka kvality Komfortní obuv je i pro ně garancí, že budou nabízet velmi kvalitní, komfortní a zdravotně nezávadnou obuv.“

Značka, která pomáhá prodávat

Značka Komfortní obuv se neuděluje výrobcům, ale konkrétním výrobkům, tedy určitému modelu bot. Než se jich ale úspěšní ševci dočkají, musejí být trpěliví. „Výrobek musí splnit přísná kritéria, která jsou hodnocena jak na základě změřitelných parametrů, tak na základě vnímání samotným uživatelem. Vybírají se takzvaní probandi, kteří botu nosí pět až šest týdnů a po každém týdnu vyplňují dotazník. Tam mimo jiné uvádějí, v jakých podmínkách obuv nosili, zda v interiéru či exteriéru, ve vlhku, mrazu, teple a také, jak se v obuvi cítili. Následně je obuv zhodnocena i z hlediska změn, které na obuvi nastaly či nenastaly po kvalitativní stránce. Celý proces trvá asi dva měsíce,“ uvádí prezidentka České obuvnické a kožedělné asociace.

Je potřeba zmínit, že úspěšní držitelé ocenění mají například fyzikálně mechanické vlastnosti obuvi ověřeny v laboratořích a používají většinou také ověřený a správný typ už zmiňovaných obuvnických kopyt. Výrobky označené logem žirafy garantují výhody výrobcům i zákazníkům.

Značka umožňuje držitelům dokázat, že jejich obuv plní nejen závazné požadavky, ale že je také zdravotně nezávadná a pohodlná. Člověk tráví v pracovní obuvi značnou část života, a proto by i pro zaměstnavatele mělo být důležité,  jakou obuv jejich zaměstnanci nosí, jak se v ní cítí. Kvalitní pracovní obuv umožňuje i optimální pracovní výkon. Naopak špatná pracovní obuv může být příčinou zvýšené nemocnosti v důsledku bolestí nohou, nebo dokonce i příčinou pracovního úrazu. To je velmi významná podpora pro držitele značky, aby se mohli lépe prosadit na trhu,“ říká Vlasta Mayerová.

ORTO plus je rodinný podnik. Obuv v něm vyrábí třetí generace ševců, kteří ctí poctivé obuvnické řemeslo a předcházejí si své zákazníky. I v 21 století vyrábí a obšívají obuv ručně, s důrazem na kvalitu a prvotřídní materiály. Nyní jde už o unikátní výrobní proces, který oceňuje čím dál větší počet zákazníků. Taková obuv je kvalitní, vydrží dlouho a dá se snadno i po mnoha letech jednoduše opravit.

Její slova potvrzuje jednatel společnosti ORTO plus. „Značku úspěšně máme již šestým rokem, právě jsme recertifikovali původní modely a nově jsme získali značku pro čtyřicet zcela nových modelů, abychom mohli nabídnout našim zákazníkům novinky ve zdravém obouvání,“ říká Radim Kocourek a pokračuje: „Vyrábíme obuv se zvýšeným zdravotním účinkem. Je vybavená podporami nožních kleneb, amortizéry a dalšími segmenty podporujícími správnou biomechaniku zdravého obouvání, pro dosažení maximální spokojenosti s naší obuví. Tato obuv tak přináší nepopsatelnou úlevu pacientům trpícím bolestmi zad, nohou, kyčlí apod.“

V ORTO plus se ale snaží všem podobným potížím předcházet.

Nohy si lze poměrně rychle nevhodnou obuví poškodit, ale náprava trvá podstatně déle, na to by měli zákazníci pamatovat včas a začít používat kvalitní obuv co nejdříve,“ zdůrazňuje Radim Kocourek.

A dodává, že se snaží vyhovět všem zákazníkům. „U nás si mohou svoji obuv sami nakonfigurovat za sériové ceny. Také jako jedni z mála výrobců nabízíme modely ve více šířkách, barvách a provedení na konkrétní potřeby zákazníka.“

Tagy:
zdraví žirafa Česko Komerční sdělení obuv spotřebitel Českou kvalitu nenahradíš Zdravotně nezávadná obuv - Žirafa ORTO plus