Národní program Česká kvalita: S nábytkem žijeme v těsné blízkosti, volme podle toho

Českou kvalitu nenahradíš III. - PROFIL NÁBYTEK

Obvykle ho vybíráme podle tří základních kritérií: Jak vypadá, kolik stojí a jak dlouho nám vydrží. Nábytek. Ať už ho hledáme domů, na chatu nebo do kanceláře, všichni preferujeme tu nejlepší volbu. K té by ale kromě už zmíněných měřítek měly patřit také udržitelnost a ekologie, přece jen dělá nám společníka takřka všude a jeho vliv na naše zdraví je tedy nezpochybnitelný. Jak správně vybrat? Velkou nápovědou může být Národní cena kvality ČR udělovaná právě i v oboru nábytku.

Večeříme u stolů, televizi sledujeme z pohovek, spíme v postelích. Co má tohle všechno společné? Při drtivé většině denních činností využíváme nábytek a často jsme s ním ve fyzickém kontaktu. Je tedy nasnadě, že se chceme obklopovat takovým zařízením, které se nám nejen líbí, ale které nám navíc i prospívá.

Doby, kdy se lidé o původ a způsob výroby nábytku příliš nezajímali, jsou, jak se zdá, pryč. Stále více zákazníků se při vybavování domovů i pracovišť zajímá o příběh jednotlivých zařízení. Pomoci s orientací na trhu, který je přeplněný nabídkami nejrůznějších výrobců a dodavatelů, může národní značka Česká kvalita-Nábytek. Jejím správcem je Asociace českých nábytkářů. „Značka vyjadřuje, že se jedná o firmu, které záleží na spokojenosti zákazníka, a výrobky nebo služby, které nabízí, jsou prověřeny, zkontrolovány a jsou na vysoké úrovni. Vždy se jedná o kontrolu provedenou třetí stranou. Značka je vhodná pro firmy, které se na trhu nesnaží podbízet cenou a cílí na zákazníka, který ví, že za kvalitní nábytek a kvalitní montáž je potřeba zaplatit úměrnou částku,“ vysvětluje Tomáš Lukeš, tajemník Asociace českých nábytkářů.

Kdo má o značku Česká kvalita-nábytek zájem, čeká ho důkladné posouzení celého výrobního procesu. Nábytek je posuzován v akreditované zkušebně nebo soudním znalcem, někdy oběma způsoby. Značku lze ovšem získat i na službu montáže nábytku. V takovém případě se pod drobnohledem ocitne i samotný výrobní provoz.

Prověřují se používané materiály, zda jsou bezpečné. Jedná se o nábytek, který máme v interiéru - dýcháme vzduch, kde tento nábytek stojí, ležíme na něm, jíme na něm… Materiálové listy jsou vyžadovány jak v případě udílení značky na produkt tak na službu „zakázková výroba nábytku“. V případě nábytku se posuzují konkrétní vlastnosti podle charakteru, jestli se jedná o čalounění, skříně, stoly atd.,“ uvádí Tomáš Lukeš.

Proces posouzení, zda má firma na ocenění nárok, může trvat i několik měsíců. Pokud schvalovacím procesem projde, získá značku na dva roky. Pokud o ni stojí i nadále, musí opět prokázat, že na ni má nárok. Značka Česká kvalita-nábytek, ale může být držiteli v případě pochybností či nepřiznané změny materiálů, kdykoli odebrána.

Značka kvality je přitom známka důvěryhodnosti, ze které může čerpat výrobce i jeho klient. „Měl by si uvědomit, že si se značkou kupuje i jistý klid, že mu nábytek vydrží, že zakázka, kterou si objednal, bude v pořádku doručena a nainstalována. A musí si spočítat, zda se mu toto za vyšší cenu vyplatí,“ říká dále tajemník Asociace českých nábytkářů a pokračuje zdůrazněním ekologického přístupu, který už pronikl i do nábytkářského oboru. „Pokud si kupujeme kvalitní nábytek, který nám vydrží, tak se chováme ekologicky. Výrobci samozřejmě dávají stále větší pozor na recyklaci. Vyrábí více nábytku, který jde následně recyklovat, oddělit od sebe různé materiály a ty potom opětovně zpracovat.“

Na ekologický přístup ve výrobě dohlíží Česká informační agentura životní prostředí, která uděluje značku kvality Ekologicky šetrný výrobek a Ekologicky šetrná služba. Jejich garantem je Ministerstvo životního prostředí ČR. „Ekoznačení je označování výrobků a služeb, které jsou v průběhu celého životního cyklu prokazatelně šetrnější nejen k životnímu prostředí, ale i ke zdraví spotřebitele,“ uvádí na vysvětlenou Eva Horatiová, specialista environmentálního značení organizace CENIA. A dodává:

U výrobků s ekoznačkou se řeší celý životní cyklus (LCA). Hodnotitelé se zaměřují mimo jiné na omezené využití nebezpečných látek, snižování emisí CO2, udržitelný původ použitých surovin a materiálů, recyklovatelnost obalů či jasné informování zákazníků.“

Relevance ocenění Ekologicky šetrný výrobek a Ekologicky šetrná služba v posledních letech stoupá. Důvodem je ohled na životní prostředí, ať už samotných výrobců nebo jejich klientů, kteří je svou poptávkou po ekologickém zboží motivují ke změně. „Značka je využitelná jak pro dodávky pro koncového zákazníka, tak v oblasti B2B, například při výše zmíněném zadávání veřejných zakázek ale i jako dodavatel odpovědných firem, které třeba vydávají ESG report nebo podnikají kroky ke klimatické neutralitě apod,“ vysvětluje dále Eva Horatiová. A doplňuje: „Jeden z benefitů pro držitele je získání konkurenční výhody. Pro výrobce, prodejce a poskytovatele služeb se jedná o silný marketingový nástroj.“

Každý, kdo ocenění získá, se automaticky zařazuje na seznam držitelů na webu ekoznacka.cz. Mezi nimi najdete i společnost PROFIL NÁBYTEK, v níž se nespoléhají jen na dlouholeté zkušenosti. „Abychom mohli vždy navrhnout to nejefektivnější řešení, pečlivě studujeme veškeré novinky a moderní trendy. Zjišťujeme, co všechno můžeme zákazníkům nabídnout v rámci našich nábytkových řad či interiéru navrženého přímo na míru. Individuální přístup a originalita jsou výchozí předpoklady naší práce,“ říká Jan Ságl, ekonomický ředitel PROFIL NÁBYTKU.

Naším posláním je vytvářet takové prostředí, ve kterém se lidé cítí dobře. Proto klademe mimořádný důraz na řemeslnou kvalitu zpracování našich produktů a spolupracujeme s profesionálními designéry a architekty. Našim zákazníkům vždy nabízíme ta nejefektivnější řešení, a to z pohledu praktického, estetického i finančního,“ dodává Jan Ságl.

To zajišťuje dlouhý řetězec opatření. „Zaměstnanci musí být odborníci na svých pozicích a hlavě mít dobré řemeslníky. Všechny procesy ve firmě řídí správně nastavený kontrolní systém, k tomu slouží zavedený systém jakosti ISO 9001 již od roku 2000. Používání ekologických materiálů a proces výroby nesmí ohrožovat životní prostředí, zde nám slouží systém ISO 14001. Naše výrobky jsou pravidelně testovány ve Zkušební ústavu lehkého průmyslu v Českých Budějovicích,“ uvádí ekonomický ředitel PROFIL NÁBYTKU, jež už od roku 2003 drží ocenění Ekologicky šetrný výrobek.

Tagy:
životní prostředí nábytek Česko Komerční sdělení materiál Českou kvalitu nenahradíš Tomáš Lukeš Ministerstvo životního prostředí České republiky Česká informační agentura životního prostředí Jan Ságl PROFIL NÁBYTEK, a.s. CENIA PROFIL NÁBYTEK Eva Horatiová