Nemocnice se plní nakaženými, lůžka s ventilátory dochází. PŘEHLED po krajích

Více než půl roku od vypuknutí pandemie koronaviru v Česku jsou konečně k dispozici data o kapacitách lůžek v nemocnicích. A to i přesto, že odborníci Ústavu zdravotnických informací a statistiky s jejich detailním zveřejněním nesouhlasí. Z nich je patrné, že kapacity lůžek na ARO nebo JIP jsou v Česku vyčerpané na téměř 75 procent i bez COVID-19 pozitivních pacientů. Naopak lůžka s mimotělním oběhem nebo plicní ventilací jsou téměř prázdná. V přehledu CNN Prima NEWS můžete zjistit, jak je na tom právě váš kraj či nemocnice.

„Prioritou nového ministra zdravotnictví je, aby dohlídl na to, že kapacity nemocnic, které byly rozepsány skutečně v reálném čase, existovaly a byly okamžitě k dispozici,“ prohlásil začátkem týdne premiér. A o tom, že kapacity nemocnic a počty zdravotníků jsou pro zvládnutí pandemie klíčové, hovoří i další představitelé vlády.

Je tak logické, že veřejnost i novináře počty zajímaly. Stát je však do minulého týdne odmítal detailně zveřejnit a mezi sebou je dokonce nevěděli ani hejtmani.

Data Ústavu zdravotnických informací a statistiky minulý týden zveřejnil server Hlídač státu a po více než půl roce od vypuknutí pandemie je tak možné si detailně prostudovat, jak na tom Česko s kapacitami skutečně je.

Počty nakažených zdravotníků

Podle statistik ÚZIS je v zemi asi 50 000 lékařů a přibližně 80 000 zdravotních sester. Z toho 3 500 lékařů a 11 700 sester pracuje na ARO + JIP.

Počty těch, kteří jsou aktuálně pozitivní, se velmi rychle zvyšují. Data České lékařské komory z konce minulého týdne dokládají, že zatímco ještě v polovině srpna se dali nakažení zdravotníci spočítat téměř na prstech jedné ruky, v polovině září přesahují 1 000.

Nakažení zdravotníci 20. srpna 19. září
Lékaři 4 259
Sestry 3 433
Zdravotníci 4 416

O tom, že zdravotníci jsou klíčoví, a pokud budou nakažení, může dojít i k ohrožení celého systému, dlouhodobě hovoří i prezident České lékařské komory Milan Kubek.

Mezi uvedenými počty nakažených zdravotníků už Česko eviduje i jednoho zemřelého lékaře, jednu sestru a dva zdravotníky.

Kapacity lůžek v krajích

Další důležitá data, která odborníci denně vyhodnocují, jsou konkrétní kapacity lůžek pro těžce nemocné v jednotlivých krajích.

Ministerstvo a jeho odborná klinická skupina vedená Vladimírem Černým sleduje několik základních čísel. Mezi nimi jsou například kapacity lůžek na JIP v jednotlivých krajích s důrazem na fakultní nemocnice, počty lůžek s kyslíkem, plicní ventilací nebo mimotělním oběhem.

Po delší době první data představil Černý minulý týden a slíbil, že je budou pravidelně každý týden aktualizovat.

Data, která se týkají krajů a která zveřejnil Hlídač státu, jsou aktualizována ke dni 22. září.

Praha

I přesto, že má Praha lůžek i vzhledem k vysokému počtu fakultních nemocnic nejvíce, je na tom v současné době nejhůře a má nejvyšší počty nakažených. 22. září hlásí více než 4 000 infikovaných. Kapacita JIP lůžek už se blíží k pouhým 10 procentům a lůžka s kyslíkem jsou zaplněná ze tří čtvrtin. Právě volné kapacity pouze na 25 procentech jsou podle odborníků zlomové.

Hlavní město musí být zároveň připraveno i na obyvatele ze Středočeského kraje, kteří do Prahy denně dojíždí a nemocnice využívají. Středočeský kraj například podle statistik nemá žádné lůžko s mimotělním oběhem, Praha jich má naopak 32 a aktuálně jich je volných 27.

Z čísel je patrné i to, že zaplněnost zdaleka není spojená jen s nákazou COVID-19, ale kraje se na to připravují a kapacity si šetří. Z volných 115 lůžek na JIP je aktuálně v hlavním městě 18 připraveno na pacienty s COVID-19 a podobné počty jsou připravené i v dalších krajích.

Tabulky i s přesnými čísly pro zbylých 13 krajů si můžete prostudovat ve fotogalerii.

Středočeský kraj

Středočeský kraj má pro pozitivní pacienty vyhraněných 20 lůžek. A má pouze 20 procent volných kapacit pro pacienty, kteří budou potřebovat umělou plicní ventilaci.

Některé nemocnice ve Středočeském kraji podle čísel nemají vůbec speciální covidová lůžka, jde například o nemocnici v Benešově nebo rehabilitační centrum v Berouně. Ale to se může velmi rychle změnit, protože ministerstvo zdravotnictví ředitele nemocnic vyzvalo, aby kapacity navýšili.

Podle zástupců ÚZIS je právě přelévaní kapacit úkolem krajských koordinátorů.

„Každý kraj má jinou kapacitu nemocnic a hrozně záleží na šíření nákazy. Naši krajští koordinátoři mají veškerá data k dispozici a za úkol právě koordinaci a neustálé hlídání vytíženosti lůžek,“ řekla pro CNN Prima NEWS vedoucí komunikace ÚZIS Lenka Svobodová s tím, že se data mění každý den.

Není tak podle ní úplně možné počítat každé lůžko nebo každého lékaře jednotlivě, ale sledovat spíš procentuální nárůst nakažených.

Kraj Vysočina

Vysočina má zatím kapacity vytížené nejméně. Lůžek na JIP má volných 75, což je více než 40 procent. Podobně jako Středočeský kraj nebo Pardubický nemá žádné lůžko, kde by mohli ležet pacienti připojení na mimotělní oběh.

Přidejme ještě připravenost klíčových nemocnic. Třeba Nemocnice na Bulovce má z 50 lůžek s kyslíkem obsazených 40, z toho téměř 20 jsou pacienti s COVID-19. 20 takových pacientů hlásí Motol a 2 nakažené na lůžku s kyslíkem Thomayerova nemocnice.

Ostatní nemocnice v Praze na těchto lůžkách koronavirově pozitivní pacienty nemají. Někteří leží ve vážnějších stavech na JIP, ale jde o jednotky pacientů. Nemocnice v Motole aktuálně hlásí pouze čtvrtinovou zaplněnost.

Tagy:
nemocnice data Středočeský kraj CNN Prima NEWS jednotka intenzivní péče pacient ÚZIS Ministerstvo zdravotnictví Česko Praha COVID-19 kapacita lůžka hlídač státu zdravotnický pracovník Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR ventilace pandemie covidu-19