Pohublý Kramný před soudem nemluvil. Obhájkyně zmiňovala zničený „výbušný materiál“

Krajský soud v Ostravě se v úterý 29.11.2022 začal zabývat návrhem na obnovu řízení v kauze Petra Kramného, který byl v roce 2016 odsouzen k 28 letům vězení za vraždu manželky a dcery na dovolené v Egyptě.

U soudu s Kramným se objevili i jeho matka a otčím

Krajský soud v Ostravě se v úterý začal zabývat návrhem na obnovu řízení v kauze Petra Kramného, který byl v roce 2016 odsouzen k 28 letům vězení za vraždu manželky a dcery na dovolené v Egyptě. Žádost podal Kramný prostřednictvím své advokátky, k ní se pak připojila i jeho matka. Součástí návrhu jsou tři nové znalecké posudky, které si nechala vypracovat obhajoba. Soudkyně následně projednávání do čtvrtka přerušila.

Podle obhájkyně Kramného Jany Rejžkové posudky vylučují elektřinu jako příčinu smrti. Znalci mluvili v úterý a budou i ve čtvrtek. Podle místopředsedy krajského soudu Igora Krajdla ale senát s největší pravděpodobností ve čtvrtek nerozhodne.

Všechny posudky obhájkyně předkládá senátu ve prospěch odsouzeného. Jde o posudky zabývající se například patologií ve vztahu ke kardiologii, biomechanikou či elektřinou. Soud se bude zabývat i policejními odposlechy. „Petr Kramný se domáhá, aby soud zvážil všechny navržené důkazy. Přistupuje k němu s důvěrou, že rozhodne spravedlivě,“ uvedla obhájkyně Kramného Jana Rejžková.

Podle Rejžkové nové znalecké posudky vylučují elektřinu jako příčinu smrti. Znalci údajně nenašli stopy po zásahu elektřinou ve vzorcích srdce. Nenašli ani průraz kůže, tedy místo, kudy elektrický proud do těla obětí vstoupil. Poukázala i na podjatost předsedkyně původního senátu Renáty Gilové, což Kramný namítal už dříve. Uvedla, že manžel Gilové povoloval policii odposlechy Kramného, v žádostech se k nim vyjadřoval. Podle Rejžkové pak mohl svými závěry ovlivnit úsudek své ženy.

Kramný před soudem nemluvil

„Už jsem řekl všechno. Odkazuji se na paní doktorku, se kterou plně souhlasím,“ řekl před soudem Kramný.

Jako první vypovídal patolog Ivo Šteiner. „Patologií srdce se zabývám celou svou profesní kariéru. Pro teorii o smrti elektrickým proudem jsou jen chabé argumenty,“ řekl. Práci kolegů z Ústavu soudního lékařství v Ostravě, kteří dospěli k závěru, že oběti zemřely po zásahu elektřinou, označil za odbytou a amatérskou. „Ze srdce byly odebrány jen čtyři vzorky. Víceméně se jednalo o normální nálezy. Jen u jednoho byly nepatrné známky, ale ani ty nebyly průkazné pro zásah elektrickým proudem,“ tvrdí.

Ve prospěch odsouzeného mluvil i soudní lékař Alexander Pilin. „Vylučuji účinek elektrického proudu, příčina smrti ale nadále není zřejmá,“ uvedl. Dodal, že na těle nenašel stopy, které by potvrzovaly zásah elektrickým proudem,“ jako jsou například puchýře či popáleniny.

Ani ve čtvrtek se nejspíš nerozhodne

Podle Krajdla senát ve čtvrtek s největší pravděpodobností nerozhodne, jednání odročí a ponechá si prostor na vyhodnocení důkazů. „Pokud dospěje soud k názoru, že nové důkazy dokládají nevinu odsouzeného, původní rozsudek by zrušil,“ uvedl Krajdl. V takovém případě by byl podle něj případ vrácen původnímu senátu krajského soudu, který by měl provést a vyhodnotit jen nové důkazy. „Soud by se tak už nemusel zabývat předchozími důkazy, které byly provedeny během hlavního líčení,“ dodal Krajdl.

Kramný podle obžaloby a platného rozsudku v roce 2013 zavraždil v egyptském hotelu svou manželku a dceru elektrickým proudem. Řešil tak dlouhodobé spory v rodině. Byl odsouzen na základě nepřímých důkazů.

Těla obou žen po převozu do České republiky pitvali znalci z Ústavu soudního lékařství v Ostravě a dospěli k závěru, že oběti zemřely po zásahu elektrickým proudem. Podle znaleckého posudku, který si dala vypracovat obhajoba, byla nejpravděpodobnější příčinou smrti otrava. Soud si proto objednal revizní posudek, ten se přiklonil k zásahu elektrickým proudem.

Jednání jsme sledovali v on-line přenosu:

Tagy: