Paraguayští soudní lékaři zajišťují tělní ostatky, které byly nalezeny v lodním kontejneru ze Srbska. Zdroj: AP