Podívejte se, jak vypadají majitelé českých hlasů reportérů CNN na CNN Prima NEWS

CNN Prima NEWS má díky licenci CNN jako jediné médium v Česku přístup k rozsáhlé síti reportérů po celém světě. Během chvíle se tak divák může dostat do USA, Asie, Afriky i Austrálie. Žádný obydlený kontinent ve zpravodajství CNN Prima NEWS není nedostupný. Reportéři CNN ale samozřejmě mluví anglicky a v angličtině s nimi komunikují i moderátoři v pražském studiu. České simultánní tlumočení zajišťuje tým devíti profesionálních tlumočníků s dlouholetou praxí. Nelehkou práci, ke které je nutné mít talent, specializované vzdělání a odolnost proti stresu, přibližují vedoucí tlumočnického týmu Barbora Tite a Anna Žilková.

„CNN Prima NEWS je výjimečná tím, že má vstupy zahraničních reportérů CNN z celého světa ve vysílání, to je jedinečné, je to speciální formát,“ říká Barbora Tite. Netlumočí se ale jen krátké vstupy reportérů. Tým musí být připravený i na tiskové briefingy a nenadálé situace.

„Jsme připraveni i na breaking news situace. Proto je nás tolik. Máme totiž služby a pohotovostní systém. Každý den od brzkého rána do jedenácti hodin večer jsou dva tlumočníci neustále připraveni na telefonu, aby mohli hned přijet, když se něco bude dít,“ vysvětluje Anna Žilková.

Tlumočníci mají v budově CNN Prima NEWS vyhrazené speciální studio, které je připravené pro zabezpečení přenosů. „Je to pro nás ideální. Máme tam zařízení pro dva tlumočníky, což je standardní nastavení. Tlumočníci se střídají podobně jako komentátoři při fotbalovém utkání. Ve studiu máme televizi, díky níž může tlumočník sledovat vysílání, a má sluchátka s mikrofonem, kde slyší trasu, jak se říká, kterou bude tlumočit. Když by byla například nějaká živá tisková konference, jde nám to do uší o chvíli dřív, než se to vysílá, abychom věděli, co už bylo řečeno a jak na to nejlépe navázat. Zároveň ve sluchátkách slyšíme i moderátora a pokyny z režie,“ říká Barbora Tite.

Podle Anny Žilkové nezáleží jen na technice samotné, ale také na kvalitě zvuku. „Úplně nejdůležitější z hlediska techniky je zvuk. Tlumočník potřebuje k práci opravdu výjimečně kvalitní zvuk. To, co běžnému posluchači přijde v pořádku, pro tlumočníka nemusí stačit, a může to být dokonce i nepoužitelné. Protože mozek v tu chvíli vykonává tolik činností najednou, že se nemůže soustředit jen na poslech, a tím pádem to musí být hodně kvalitní. Ale to my v CNN Prima NEWS máme. Tady jsou dobří zvukaři,“ říká Anna Žilková.

A co předchází vstupu reportéra CNN, jako například Maxe Fostera z Londýna, do vysílání v Česku?

„Máme vždy k dispozici jméno konkrétního reportéra, který bude vstupovat, a nástřel otázek, které mu budou položeny. Všichni tlumočníci samozřejmě sledují, co se děje ve světě, a mají přehled. Naše příprava spočívá kromě jiného i v tom, že si téma nastudujeme víc do hloubky. Takže teď, když byl vstup týkající se koronaviru v Británii, bylo potřeba si předem projít všechna důležitá čísla a hlavní informace, které tam můžou zaznít. Poslechneme si předtím i daného reportéra, abychom si zvykli na to, jak mluví, jestli třeba nemluví velmi rychle nebo nemá nějaký specifický přízvuk. I když vstup trvá třeba dvě nebo tři minuty, tak příprava může být docela rozsáhlá, aby tlumočníka nic nepřekvapilo. Klidně i víc než hodinu,“ uzavírá Barbora Tite.

Tagy: